Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

17 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
2019 Statistiknyhet 2020-03-27 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
2019 Rapport 2020-03-27 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
4:e kvartalet 2019 Databas
Statistiknyhet
2020-04-08 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Mars 2020 Databas 2020-04-15 Statistiska centralbyrån
April 2020 Databas 2020-05-15 Statistiska centralbyrån
Maj 2020 Databas 2020-06-15 Statistiska centralbyrån
2019 Databas
Statistiknyhet
2020-06-18 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
2019 Rapport 2020-06-18 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
1:a kvartalet 2020 Databas
Statistiknyhet
2020-07-15 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Juni 2020 Databas 2020-07-15 Statistiska centralbyrån
Juli 2020 Databas 2020-08-14 Statistiska centralbyrån
2018 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-08-27 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Augusti 2020 Databas 2020-09-16 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2020 Databas
Statistiknyhet
2020-10-08 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
September 2020 Databas 2020-10-15 Statistiska centralbyrån
Oktober 2020 Databas 2020-11-16 Statistiska centralbyrån
November 2020 Databas 2020-12-15 Statistiska centralbyrån