Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 8.00.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

32 resultat

Statistik, kontakter m.m. Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos Statistikansvarig myndighet
Konkurser och offentliga ackord December 2022 SM
2023-01-13 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Konkurser och offentliga ackord December 2022 Databas
2023-01-13 Statistiska centralbyrån Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Nystartade företag, kvartal 3:e kvartalet 2022 SM
Statistiknyhet
2023-01-27 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Konkurser och offentliga ackord Januari 2023 SM
2023-02-15 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Konkurser och offentliga ackord Januari 2023 Databas
2023-02-15 Statistiska centralbyrån Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Konkurser och offentliga ackord Februari 2023 SM
2023-03-15 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Konkurser och offentliga ackord Februari 2023 Databas
2023-03-15 Statistiska centralbyrån Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Nystartade företag, kvartal 4:e kvartalet 2022 SM
Statistiknyhet
2023-03-31 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Konkurser och offentliga ackord Mars 2023 SM
2023-04-14 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Konkurser och offentliga ackord Mars 2023 Databas
2023-04-14 Statistiska centralbyrån Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Konkurser och offentliga ackord April 2023 SM
2023-05-15 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Konkurser och offentliga ackord April 2023 Databas
2023-05-15 Statistiska centralbyrån Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Konkurser och offentliga ackord Maj 2023 SM
2023-06-15 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Konkurser och offentliga ackord Maj 2023 Databas
2023-06-15 Statistiska centralbyrån Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Utländska företag 2021 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-06-15 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Nystartade företag, år 2022 SM
Statistiknyhet
2023-06-29 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2021 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-07-06 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Konkurser och offentliga ackord Juni 2023 SM
2023-07-14 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Konkurser och offentliga ackord Juni 2023 Databas
2023-07-14 Statistiska centralbyrån Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Nystartade företag, kvartal 1:a kvartalet 2023 SM
Statistiknyhet
2023-07-28 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser