Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

10 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Juni 2018 Tabell och diagram 2018-08-17 Statistiska centralbyrån
Kvartal 2 på riket, län och kommun 2:a kvartalet 2018 Tabell och diagram 2018-08-17 Statistiska centralbyrån
Kvartal 1-2 på riket, län och kommun 1:a halvåret 2018 Tabell och diagram 2018-08-17 Statistiska centralbyrån
1:a halvåret 2018 Statistiknyhet 2018-08-17 Statistiska centralbyrån
Juli 2018 Tabell och diagram 2018-09-07 Statistiska centralbyrån
Augusti 2018 Tabell och diagram 2018-10-05 Statistiska centralbyrån
September 2018 Tabell och diagram 2018-11-12 Statistiska centralbyrån
Kvartal 1-3 på riket, län och kommun 2018-2018 Tabell och diagram 2018-11-12 Statistiska centralbyrån
Kvartal 3 på riket, län och kommun 3:e kvartalet 2018 Tabell och diagram 2018-11-12 Statistiska centralbyrån
Oktober 2018 Tabell och diagram 2018-12-07 Statistiska centralbyrån