Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

24 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Kvartal 4 på riket, län och kommun 4:e kvartalet 2018 Tabell och diagram 2019-02-21 Statistiska centralbyrån
2:a halvåret 2018 Tabell och diagram 2019-02-21 Statistiska centralbyrån
Folkmängd och befolkningsförändringar för riket, län och kommun 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-02-21 Statistiska centralbyrån
Befolkningsförändringar December 2018 Tabell och diagram 2019-02-21 Statistiska centralbyrån
Preliminär befolkningsstatistik på riksnivå Januari 2019 Tabell och diagram 2019-03-07 Statistiska centralbyrån
Befolkningstäthet 2018 Databas 2019-03-07 Statistiska centralbyrån
Asylsökande, Grund för bosättning, Utländsk bakgrund, medborgarskapsbyten, adoptioner, hushållsstatistik och medellivslängder 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-03-21 Statistiska centralbyrån
Preliminär befolkningsstatistik på riksnivå Februari 2019 Tabell och diagram 2019-04-05 Statistiska centralbyrån
Preliminär befolkningsstatistik på riksnivå Mars 2019 Tabell och diagram 2019-05-10 Statistiska centralbyrån
Summerad fruktsamhet efter region och kön 2018 Databas 2019-05-10 Statistiska centralbyrån
Medelålder vid barns födelse 2018 Databas 2019-05-10 Statistiska centralbyrån
1:a kvartalet 2019 Tabell och diagram 2019-05-10 Statistiska centralbyrån
Cirkulär migration 2008-2017 Databas
Tabell och diagram
2019-05-10 Statistiska centralbyrån
Preliminär befolkningsstatistik på riksnivå April 2019 Tabell och diagram 2019-06-10 Statistiska centralbyrån
Preliminär befolkningsstatistik på riksnivå Maj 2019 Tabell och diagram 2019-07-05 Statistiska centralbyrån
Preliminär befolkningsstatistik på riksnivå Juni 2019 Tabell och diagram 2019-08-20 Statistiska centralbyrån
1:a halvåret 2019 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-08-20 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2019 Tabell och diagram 2019-08-20 Statistiska centralbyrån
Preliminär befolkningsstatistik på riksnivå Juli 2019 Tabell och diagram 2019-09-06 Statistiska centralbyrån
Preliminär befolkningsstatistik på riksnivå Augusti 2019 Tabell och diagram 2019-10-07 Statistiska centralbyrån