Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

28 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Oktober 2021 Databas
Tabell och diagram
2021-12-07 Statistiska centralbyrån
Folkmängd den 1 november 2021 2021 Databas
2021-12-08 Statistiska centralbyrån
November 2021 Databas
Tabell och diagram
2022-01-13 Statistiska centralbyrån
December 2021 Databas
Tabell och diagram
2022-02-22 Statistiska centralbyrån
2:a halvåret 2021 Databas
Tabell och diagram
2022-02-22 Statistiska centralbyrån
4:e kvartalet 2021 Databas
Tabell och diagram
2022-02-22 Statistiska centralbyrån
2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-02-22 Statistiska centralbyrån
Januari 2022 Databas
Tabell och diagram
2022-03-08 Statistiska centralbyrån
2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-03-22 Statistiska centralbyrån
Februari 2022 Databas
Tabell och diagram
2022-04-08 Statistiska centralbyrån
Mars 2022 Databas
Tabell och diagram
2022-05-11 Statistiska centralbyrån
1:a kvartalet 2022 Databas
Tabell och diagram
2022-05-11 Statistiska centralbyrån
2021 Databas
Tabell och diagram
2022-05-11 Statistiska centralbyrån
April 2022 Databas
Tabell och diagram
2022-06-09 Statistiska centralbyrån