Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

4 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Juli 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-09-17 Statistiska centralbyrån
Augusti 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-10-17 Statistiska centralbyrån
September 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-11-19 Statistiska centralbyrån
Oktober 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-12-17 Statistiska centralbyrån