Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 8.00.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

26 resultat

Statistik, kontakter m.m. Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos Statistikansvarig myndighet
Omsättning inom tjänstesektorn Detaljhandeln Februari 2023 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-03-29 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Omsättning inom tjänstesektorn Hushållskonsumtion Februari 2023 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-04-06 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Omsättning inom tjänstesektorn Detaljhandeln Mars 2023 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-04-28 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Omsättning inom tjänstesektorn Hushållskonsumtion Mars 2023 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-05-10 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Omsättning inom tjänstesektorn Tjänstesektorn exkl. detaljhandeln 1:a kvartalet 2023 Databas
2023-05-19 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Omsättning inom tjänstesektorn Detaljhandeln April 2023 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-05-26 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Omsättning inom tjänstesektorn Hushållskonsumtion April 2023 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-06-09 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Omsättning inom tjänstesektorn Restaurangindex 1:a kvartalet 2023 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-06-12 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Omsättning inom tjänstesektorn Detaljhandeln Maj 2023 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-06-29 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Omsättning inom tjänstesektorn Hushållskonsumtion Maj 2023 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-07-07 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Omsättning inom tjänstesektorn Detaljhandeln Juni 2023 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-07-28 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Omsättning inom tjänstesektorn Hushållskonsumtion Juni 2023 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-08-10 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Omsättning inom tjänstesektorn Tjänstesektorn exkl. detaljhandeln 2:a kvartalet 2023 Databas
2023-08-18 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Omsättning inom tjänstesektorn Detaljhandeln Juli 2023 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-08-29 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Omsättning inom tjänstesektorn Hushållskonsumtion Juli 2023 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-09-08 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Omsättning inom tjänstesektorn Restaurangindex 2:a kvartalet 2023 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-09-11 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Omsättning inom tjänstesektorn Detaljhandeln Augusti 2023 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-09-29 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Omsättning inom tjänstesektorn Hushållskonsumtion Augusti 2023 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-10-10 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Omsättning inom tjänstesektorn Detaljhandeln September 2023 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-10-27 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån