Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

15 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Detaljhandeln Juli 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-08-28 Statistiska centralbyrån
Tjänstesektorn exkl. detaljhandeln 2:a kvartalet 2019 Databas 2019-08-30 Statistiska centralbyrån
Hushållskonsumtion Juli 2019 Databas
Statistiknyhet
2019-09-10 Statistiska centralbyrån
Detaljhandelsindex fördelat på kategori och försäljningssätt 2:a kvartalet 2019 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-09-10 Statistiska centralbyrån
Restaurangindex 2:a kvartalet 2019 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-09-10 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln Augusti 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-09-27 Statistiska centralbyrån
Hushållskonsumtion Augusti 2019 Databas
Statistiknyhet
2019-10-10 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln September 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-10-25 Statistiska centralbyrån
Hushållskonsumtion September 2019 Databas
Statistiknyhet
2019-11-08 Statistiska centralbyrån
Tjänstesektorn exkl. detaljhandeln 3:e kvartalet 2019 Databas 2019-11-21 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln Oktober 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-11-28 Statistiska centralbyrån
Hushållskonsumtion Oktober 2019 Databas
Statistiknyhet
2019-12-10 Statistiska centralbyrån
Detaljhandelsindex fördelat på kategori och försäljningssätt 3:e kvartalet 2019 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-12-10 Statistiska centralbyrån
Restaurangindex 3:e kvartalet 2019 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-12-10 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln November 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-12-20 Statistiska centralbyrån