Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

42 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Export och import av varor Mars 2022 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-05-30 Statistiska centralbyrån
Varuexportens och varuimportens volymutveckling Mars 2022 Databas
Tabell och diagram
2022-05-30 Statistiska centralbyrån
Varuexportens och varuimportens volymutveckling April 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-06-28 Statistiska centralbyrån
Export, import och handelsnetto Maj 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-06-28 Statistiska centralbyrån
Export och import av varor April 2022 Databas
Tabell och diagram
2022-06-28 Statistiska centralbyrån
Export, import och handelsnetto Juni 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-07-27 Statistiska centralbyrån
Varuexportens och varuimportens volymutveckling Maj 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-07-27 Statistiska centralbyrån
Export och import av varor Maj 2022 Databas
Tabell och diagram
2022-07-27 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2022 Databas
2022-08-29 Statistiska centralbyrån
Export, import och handelsnetto Juli 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-08-29 Statistiska centralbyrån
Export och import av varor Juni 2022 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-08-29 Statistiska centralbyrån
Varuexportens och varuimportens volymutveckling Juni 2022 Databas
Tabell och diagram
2022-08-29 Statistiska centralbyrån
Export, import och handelsnetto Augusti 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-09-27 Statistiska centralbyrån
Varuexportens och varuimportens volymutveckling Juli 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-09-27 Statistiska centralbyrån
Export och import av varor Juli 2022 Databas
Tabell och diagram
2022-09-27 Statistiska centralbyrån
Varuexportens och varuimportens volymutveckling Augusti 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-10-26 Statistiska centralbyrån
Export, import och handelsnetto September 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-10-26 Statistiska centralbyrån
Export och import av varor Augusti 2022 Databas
Tabell och diagram
2022-10-26 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2022 Databas
2022-11-29 Statistiska centralbyrån
Export och import av varor September 2022 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-11-29 Statistiska centralbyrån