Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 8.00.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

11 resultat

Statistik, kontakter m.m. Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos Statistikansvarig myndighet
Animalieproduktion December 2022 Databas
Rapport
2023-02-10 Statens jordbruksverk Statens jordbruksverk
Animalieproduktion Januari 2023 Databas
Rapport
2023-03-10 Statens jordbruksverk Statens jordbruksverk
Animalieproduktion Februari 2023 Databas
Rapport
2023-04-14 Statens jordbruksverk Statens jordbruksverk
Animalieproduktion Mars 2023 Databas
Rapport
2023-05-12 Statens jordbruksverk Statens jordbruksverk
Animalieproduktion April 2023 Databas
Rapport
2023-06-16 Statens jordbruksverk Statens jordbruksverk
Animalieproduktion Maj 2023 Databas
Rapport
2023-07-07 Statens jordbruksverk Statens jordbruksverk
Animalieproduktion Juni 2023 Databas
Rapport
2023-08-18 Statens jordbruksverk Statens jordbruksverk
Animalieproduktion Juli 2023 Databas
Rapport
2023-09-15 Statens jordbruksverk Statens jordbruksverk
Animalieproduktion Augusti 2023 Databas
Rapport
2023-10-13 Statens jordbruksverk Statens jordbruksverk
Animalieproduktion September 2023 Databas
Rapport
2023-11-17 Statens jordbruksverk Statens jordbruksverk
Animalieproduktion Oktober 2023 Databas
Rapport
2023-12-15 Statens jordbruksverk Statens jordbruksverk