Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

16 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
BNP- och sektorräkenskaper 4:e kvartalet 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-02-28 Statistiska centralbyrån
BNP- och sektorräkenskaper 4:e kvartalet 2019 Tidskrift 2020-02-28 Statistiska centralbyrån
Nationalförmögenheten 4:e kvartalet 2019 Databas 2020-03-19 Statistiska centralbyrån
BNP-indikatorn 1:a kvartalet 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-05-05 Statistiska centralbyrån
BNP- och sektorräkenskaper 1:a kvartalet 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-05-29 Statistiska centralbyrån
BNP- och sektorräkenskaper 1:a kvartalet 2020 Tidskrift 2020-05-29 Statistiska centralbyrån
BNP- och sektorräkenskaper 2018 Databas
Tabell och diagram
2020-05-29 Statistiska centralbyrån
Nationalförmögenheten 1:a kvartalet 2019 Databas 2020-06-17 Statistiska centralbyrån
BNP-indikatorn 2:a kvartalet 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-08-05 Statistiska centralbyrån
BNP- och sektorräkenskaper 2:a kvartalet 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-08-28 Statistiska centralbyrån
BNP- och sektorräkenskaper 2:a kvartalet 2020 Tidskrift 2020-08-28 Statistiska centralbyrån
Nationalförmögenheten 2:a kvartalet 2019 Databas 2020-09-22 Statistiska centralbyrån
BNP-indikatorn 3:e kvartalet 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-11-05 Statistiska centralbyrån
BNP- och sektorräkenskaper 3:e kvartalet 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-11-27 Statistiska centralbyrån
BNP- och sektorräkenskaper 3:e kvartalet 2020 Tidskrift 2020-11-27 Statistiska centralbyrån
Nationalförmögenheten 3:e kvartalet 2019 Databas 2020-12-17 Statistiska centralbyrån