Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

7 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Lagerkorrigerad PVI 2:a kvartalet 2019 Databas 2019-08-30 Statistiska centralbyrån
Juli 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-09-05 Statistiska centralbyrån
Augusti 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-10-08 Statistiska centralbyrån
September 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-11-05 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2019 Databas 2019-11-05 Statistiska centralbyrån
Lagerkorrigerad PVI 3:e kvartalet 2019 Databas 2019-11-21 Statistiska centralbyrån
Oktober 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-12-06 Statistiska centralbyrån