Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

9 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Augusti 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-09-25 Statistiska centralbyrån
September 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-10-23 Statistiska centralbyrån
Tjänsteprisindex 3:e kvartalet 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-11-06 Statistiska centralbyrån
Oktober 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-11-26 Statistiska centralbyrån
November 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-12-22 Statistiska centralbyrån
December 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-01-26 Statistiska centralbyrån
2020 Databas 2021-01-26 Statistiska centralbyrån
Tjänsteprisindex 4:e kvartalet 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-02-12 Statistiska centralbyrån
Tjänsteprisindex 2020 Databas 2021-02-12 Statistiska centralbyrån