Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 8.00.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

19 resultat

Statistik, kontakter m.m. Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos Statistikansvarig myndighet
Byggkostnadsindex Mars 2023 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-04-17 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Byggkostnadsindex 1:a kvartalet 2023 Databas
2023-05-15 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Byggkostnadsindex April 2023 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-05-15 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Byggkostnadsindex Maj 2023 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-06-15 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Byggkostnadsindex Juli 2023 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-08-15 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Byggkostnadsindex 2:a kvartalet 2023 Databas
2023-09-15 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Byggkostnadsindex Augusti 2023 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-09-15 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Byggkostnadsindex September 2023 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-10-16 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Byggkostnadsindex 3:e kvartalet 2023 Databas
2023-11-15 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Byggkostnadsindex Oktober 2023 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-11-15 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Byggkostnadsindex November 2023 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-12-15 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Byggkostnadsindex December 2023 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2024-01-15 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Byggkostnadsindex 2023 Databas
2024-01-15 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Byggkostnadsindex 4:e kvartalet 2023 Databas
2024-02-15 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån