Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

4 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Augusti 2019 Tabell och diagram 2019-09-16 Försäkringskassan
September 2019 Tabell och diagram 2019-10-15 Försäkringskassan
Oktober 2019 Tabell och diagram 2019-11-15 Försäkringskassan
November 2019 Tabell och diagram 2019-12-16 Försäkringskassan