Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 8.00.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

5 resultat

Statistik, kontakter m.m. Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos Statistikansvarig myndighet
Lastbilstrafik 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-05-16 Trafikanalys Trafikanalys
Lastbilstrafik 2022 SM
2023-05-17 Trafikanalys Trafikanalys
Lastbilstrafik 1:a kvartalet 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-06-21 Trafikanalys Trafikanalys
Lastbilstrafik 2:a kvartalet 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-09-15 Trafikanalys Trafikanalys
Lastbilstrafik 3:e kvartalet 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-12-15 Trafikanalys Trafikanalys