Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

33 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Svenska portföljaktier Februari 2019 Databas 2019-04-12 Statistiska centralbyrån
Depåstockar Februari 2019 Databas 2019-04-12 Statistiska centralbyrån
Svenska portföljaktier Mars 2019 Databas 2019-05-14 Statistiska centralbyrån
Depåstockar Mars 2019 Databas 2019-05-14 Statistiska centralbyrån
Sveriges tillgångar och skulder 1:a kvartalet 2019 Databas 2019-06-04 Statistiska centralbyrån
Bytesbalans, finansiell balans 1:a kvartalet 2019 Databas
Statistiknyhet
2019-06-04 Statistiska centralbyrån
Portföljinvesteringar 1:a kvartalet 2019 Databas 2019-06-04 Statistiska centralbyrån
Depåstockar April 2019 Databas 2019-06-13 Statistiska centralbyrån
Svenska portföljaktier April 2019 Databas 2019-06-13 Statistiska centralbyrån
Svenska portföljaktier Maj 2019 Databas 2019-07-15 Statistiska centralbyrån
Depåstockar Maj 2019 Databas 2019-07-15 Statistiska centralbyrån
Depåstockar Juni 2019 Databas 2019-08-13 Statistiska centralbyrån
Svenska portföljaktier Juni 2019 Databas 2019-08-13 Statistiska centralbyrån
Bytesbalans, finansiell balans 2:a kvartalet 2019 Databas
Statistiknyhet
2019-09-03 Statistiska centralbyrån
Sveriges tillgångar och skulder 2:a kvartalet 2019 Databas 2019-09-03 Statistiska centralbyrån
Portföljinvesteringar 2:a kvartalet 2019 Databas 2019-09-03 Statistiska centralbyrån
Svenska portföljinnehav 2:a halvåret 2018 Databas
Statistiknyhet
2019-09-13 Statistiska centralbyrån
Svenska portföljaktier Juli 2019 Databas 2019-09-13 Statistiska centralbyrån
Depåstockar Juli 2019 Databas 2019-09-13 Statistiska centralbyrån
Svenska portföljaktier Augusti 2019 Databas 2019-10-14 Statistiska centralbyrån