Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

10 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Portföljinvesteringar 3:e kvartalet 2019 Databas 2019-12-04 Statistiska centralbyrån
Bytesbalans, finansiell balans 3:e kvartalet 2019 Databas
Statistiknyhet
2019-12-04 Statistiska centralbyrån
Sveriges tillgångar och skulder 3:e kvartalet 2019 Databas 2019-12-04 Statistiska centralbyrån
Direktinvesteringar 2018 Databas
Statistiknyhet
2019-12-12 Statistiska centralbyrån
Depåstockar Oktober 2019 Databas 2019-12-16 Statistiska centralbyrån
Svenska portföljaktier Oktober 2019 Databas 2019-12-16 Statistiska centralbyrån
Depåstockar November 2019 Databas 2020-01-13 Statistiska centralbyrån
Svenska portföljaktier November 2019 Databas 2020-01-13 Statistiska centralbyrån
Depåstockar December 2019 Databas 2020-02-13 Statistiska centralbyrån
Svenska portföljaktier December 2019 Databas 2020-02-13 Statistiska centralbyrån