Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

11 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Utsläpp till luft 3:e kvartalet 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-01-31 Statistiska centralbyrån
Utsläpp till luft 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-03-28 Statistiska centralbyrån
Miljöräkenskaper 2017 Tabell och diagram 2019-04-09 Statistiska centralbyrån
Utsläpp till luft 4:e kvartalet 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-05-09 Statistiska centralbyrån
Miljöskatter och miljömotiverade subventioner 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-05-16 Statistiska centralbyrån
Miljöföretag 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-06-18 Statistiska centralbyrån
Utsläpp till luft 1:a kvartalet 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-08-29 Statistiska centralbyrån
Branschfördelade miljöskatter 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-10-01 Statistiska centralbyrån
Utsläpp till luft 2:a kvartalet 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-10-31 Statistiska centralbyrån
Utsläpp till luft 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-11-14 Statistiska centralbyrån
Materialflödesstatistik 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-12-05 Statistiska centralbyrån