Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

4 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
4:e kvartalet 2018 Databas 2019-03-12 Statistiska centralbyrån
1:a kvartalet 2019 Databas 2019-05-28 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2019 Databas 2019-08-27 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2019 Databas 2019-11-26 Statistiska centralbyrån