Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

14 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Maj 2019 Rapport 2019-06-10 Riksgäldskontoret
Maj 2019 Databas 2019-06-11 Statistiska centralbyrån
Juni 2019 Rapport 2019-07-05 Riksgäldskontoret
Juni 2019 Databas 2019-07-08 Statistiska centralbyrån
Juli 2019 Rapport 2019-08-08 Riksgäldskontoret
Juli 2019 Databas 2019-08-09 Statistiska centralbyrån
Augusti 2019 Rapport 2019-09-06 Riksgäldskontoret
Augusti 2019 Databas 2019-09-09 Statistiska centralbyrån
September 2019 Rapport 2019-10-07 Riksgäldskontoret
September 2019 Databas 2019-10-08 Statistiska centralbyrån
Oktober 2019 Rapport 2019-11-07 Riksgäldskontoret
Oktober 2019 Databas 2019-11-08 Statistiska centralbyrån
November 2019 Rapport 2019-12-06 Riksgäldskontoret
November 2019 Databas 2019-12-09 Statistiska centralbyrån