Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Bilens århundrade

Senast uppdaterad: 2017-07-05

En stor del av svenskarnas välståndsökning efter kriget lades på att skaffa familjen en bil. 1950 fanns 250 000 bilar i Sverige och 1959 hade antalet fyrdubblats till över 1 miljon. Med fler semesterdagar blev bilsemestern på 50-talet fritidsaktivitet för fler.

Den svenska privatbilismen är ungefär ett sekel gammal. I SCB:s statistik kan man följa hur bilägandet gått hand i hand med svenskarnas ekonomiska förutsättningar.

Personbilar i trafik 1923–2016, tidsserie

Direkt efter kriget är dock motorcykeln det fordon som ökar snabbast. Det har varken förr eller senare rullat fler motorcyklar på svenska vägar än toppåret 1954 då 313 805 motorcyklar är i trafik.

Antalet bilar ökar stort under 1950-talet

50-talet blir dock främst privatbilismens genombrott i Sverige. 1950 finns 250 000 bilar i Sverige och 1959 har antalet fyrdubblats till över 1 miljon.

I Statistisk Årsbok från 1960 rapporteras hur antalet bilar ökade under 50-talet. Årsboken presenterar även antalet bilar 1938, alltså strax innan andra världskriget bröt ut.

Statistisk årsbok 1960 (pdf) (29 MB)

Sverige biltätast i Europa 1970

I början av 1970-talet är Sverige bland de biltätaste länderna i Europa med 306 bilar per 1000 invånare. 

Statistisk årsbok 1972 (pdf, 29 MB)

2015 har den siffran ökat till 474 personbilar per 1 000 invånare. Men vi är inte längre biltätast i Europa utan har halkat ned till plats 15 på listan.

Eurostats statistik om bilar