Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Coronabidrag ger överskott i alla Sveriges regioner 2020

Senast uppdaterad: 2021-05-20

Sveriges regioner har varit svårt pressade under coronaåret 2020. Men när SCB sammanställer regionernas räkenskaper visar alla regioner positiva resultat för 2020, och flera regioner har ökat resultatet med miljardbelopp jämfört med året tidigare.

I SCB:s räkenskapssammandrag för kommuner och regioner sammanställs uppgifter från kommunernas och regionernas bokslut. Ur databasen kan man också ta ut  resultat- och balansräkningar för de enskilda regionerna. Då kan man se att Covid-19-pandemin haft stor påverkan på regionernas ekonomi. Trots utmaningarna under 2020 slutar verksamheternas resultat på ett totalt överskott på 21,5 miljarder. En ökning med 16,2 miljarder sedan 2019.

Utdrag ur regionernas resultaträkning, 2019–2020
miljoner kronor efter region, år och resultaträkningsposter

 2019202020192020
 verksamhetens kostnaderverksamhetens kostnaderverksamhetens resultatverksamhetens resultat
01L Region Stockholm 89 182 93 219 2 558 8 073
03L Region Uppsala 17 375 17 925 154 781
04L Region Sörmland 11 588 12 535 ‑143 545
05L Region Östergötland 17 155 18 211 ‑288 924
06L Region Jönköpings län 13 322 13 917 576 926
07L Region Kronoberg 7 882 8 133 76 390
08L Region Kalmar län 9 371 9 821 ‑93 368
0980L Region Gotland 2 229 2 377 35 61
10L Region Blekinge 6 354 6 647 ‑31 64
12L Region Skåne 49 016 53 317 1 457 1 046
13L Region Halland 11 439 12 176 83 712
14L Västra Götalandsregionen 61 027 63 817 835 2 629
17L Region Värmland 10 716 11 096 97 673
18L Region Örebro län 11 983 12 496 113 447
19L Region Västmanland 9 900 10 202 184 680
20L Region Dalarna 11 106 11 364 114 813
21L Region Gävleborg 10 933 11 203 ‑85 330
22L Region Västernorrland 9 027 9 444 ‑66 214
23L Region Jämtland Härjedalen 5 029 5 404 ‑171 379
24L Region Västerbotten 11 531 11 751 ‑330 391
25L Region Norrbotten 9 335 9 305 210 1 021
Riket 385 500 404 360 5 285 21 467

Den största skillnaden är att alla svenska regioner 2020 visar ett positivt verksamhetsresultat, det vill säga skillnaden mellan regionernas kostnader för verksamheten och regionernas inkomster, skatteinkomster och bidrag. Året innan visade åtta av 21 regioner underskott.

-  Bakom de förbättrade resultaten ligger bland annat de bidrag som staten beslutat om för att stötta regionerna under Covid-19-pandemin,  säger Eric Lövestedt, statistiker på SCB. Till exempel ökade de generella statsbidragen till regionerna med 14,6 miljarder. Verksamhetens utgifter har helt enkelt inte ökat i samma grad.

Från underskott till stora överskott

Region Stockholms resultat ökade från 2,5 miljarder till 8 miljarder, men även andra regioner har stärkt sina resultat med miljardbelopp. Västra Götalandsregionens resultat ökade från 835 miljoner till 2,6 miljarder och Region Östergötland förbättrade resultatet med 1,2 miljarder, från ett underskott på 288 miljoner till ett överskott på 924 miljoner.

Region Skåne är den enda regionen med sämre resultat för pandemiåret 2020. Där har verksamhetens resultat backat med en halv miljard från 1,5 miljarder 2019, till 1.0 miljarder 2020. 

- Vid jämförelser mellan regionerna bör man ta hänsyn till att de är olika stora genom att beräkna beloppen per invånare i respektive region, säger Eric Lövestedt. Tittar man på verksamhetens resultat uppdelat per invånare så ser man att Region Stockholm och Region Norrbotten är de som redovisat högst resultat per invånare.”

Utdrag ur regionernas resultaträkning, 2019–2020
efter region, år och resultaträkningsposter. Kr/invånare, löpande priser

 2019202020192020 
 verksamhetens kostnaderverksamhetens kostnaderverksamhetens resultatverksamhetens resultat
01L Region Stockholm 37 517 38 971 1 076 3 375
03L Region Uppsala 45 281 46 152 401 2 011
04L Region Sörmland 38 946 41 867 ‑481 1 820
05L Region Östergötland 36 853 38 983 ‑619 1 978
06L Region Jönköpings län 36 639 38 128 1 584 2 537
07L Region Kronoberg 39 123 40 210 377 1 928
08L Region Kalmar län 38 179 39 921 ‑379 1 496
0980L Region Gotland 37 342 39 538 581 1 019
10L Region Blekinge 39 811 41 790 ‑194 402
12L Region Skåne 35 575 38 376 1 057 753
13L Region Halland 34 264 36 158 249 2 114
14L Västra Götalandsregionen 35 360 36 794 484 1 516
17L Region Värmland 37 944 39 224 343 2 379
18L Region Örebro län 39 314 40 884 371 1 462
19L Region Västmanland 35 890 36 812 667 2 454
20L Region Dalarna 38 567 39 503 396 2 826
21L Region Gävleborg 38 043 38 967 ‑296 1 148
22L Region Västernorrland 36 793 38 617 ‑269 875
23L Region Jämtland Härjedalen 38 445 41 203 ‑1 307 2 890
24L Region Västerbotten 42 435 43 014 ‑1 214 1 431
25L Region Norrbotten 37 326 37 278 840 4 090

Läs mer om Regionernas ekonomi i statistiknyheten om Kommunernas och regionernas preliminära bokslut för 2020

Tabeller, diagram och databas för Räkenskapssammandrag för kommuner och regioner

16 juni 2021 uppdateras statistiken med ytterligare tabeller och diagram