Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Cykel eller buss – så långt har Sveriges vårdanställda till jobbet

Senast uppdaterad: 2020-04-03

Kan Sveriges alla vårdanställda ta sig till jobbet utan att åka kollektivt? Rimligtvis inte om cykeln är alternativet. SCB har tagit fram statistik om hur långa cykelavstånd det rör sig om – och för en fjärdedel blir det över en timmes restid enkel väg.

”Res bara om du verkligen måste. Om du kan, undvik de tider när många andra reser”, skriver Storstockholms lokaltrafik (SL) på sin sajt.

”Överväg om du kan avstå från en resa genom att jobba hemifrån eller gå eller cykla”, skriver Västtrafik på sin.

Statistik om cykelavstånd

Kollektivtrafiken är i hetluften på grund av covid-19. I Stockholm har det mitt i coronakrisen rapporterats om fulla bussar i morgonrusningen.

Men för många människor finns inget alternativ för att ta sig till jobbet. Det gäller även dem som arbetar med samhällsviktig verksamhet, som exempelvis livsmedelsindustrin, transporter eller hälso- och sjukvården.

SCB har tagit fram statistik om hur långa cykelavstånd mellan bostad och jobb som de vårdanställda i landet har. Fokus ligger på storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kortast i Malmö

– I Malmö har nästan 60 procent av de vårdanställda mindre än 30 minuter till jobbet på cykel. I Stockholm är motsvarande andel drygt 40 procent, säger Fredrik W. Andersson, nationalekonom och analytiker på SCB som varit med och tagit fram statistiken om restid.

I dagsläget är Stockholm väldigt påverkat av coronaviruset spridning. Där har fler än var fjärde vårdanställd (27,9 procent) över en timmes restid på cykel till sin arbetsplats. Det är något mer än motsvarande andel i hela landet.

Cykelrestid
bostad–arbete

Antal vårdanställda i   Stockholm (procent inom parentes) Göteborg Malmö Resten av landet Hela landet
0–30 min 15974 (40,7) 11047 (45,3) 7569 (59,7) 154686 (48,9) 189276 (48,2)
30–60 min 11953 (30,5) 6830 (28) 1597 (12,6) 41805 (13,2) 62185 (15,8)
Över 60 min 10951 (27,9) 6068 (24,9) 2725 (21,5) 78913 (25) 98657 (25,1)
Okänt 325 (0,8) 430 (1,8) 784 (6,2) 40721 (12,9) 42260 (10,8)
Totalt antal personer 39203 24375 12675 316125 392378

Fakta

Uppgifterna kommer bland annat från SCB:s yrkesregister för 2018. I den undersökta gruppen ingår specialistläkare, övriga läkare, sjuksköterskor, vårdbiträden och undersköterskor.

Totalt rör det sig om fler än 76 000 personer i de tre storstadsområdena: drygt 39 000 i Stockholm, drygt 24 000 i Göteborg och knappt 13 000 i Malmö.

I den redovisade statistiken för Stockholm ingår kommunerna Stockholm, Solna, Huddinge och Danderyd. I Göteborg ingår Göteborg och Mölndal. I siffrorna för Malmö ingår endast Malmös kommun.

Restiden är en uppskattning gjord med hjälp av individernas folkbokföringsadresser och arbetsplatsernas adresser. Ett statistikprogram har valt ut den snabbaste cykelrutten och beräknat restiden utifrån en medelhastighet på cirka 17 kilometer i timmen.

Läs fler artiklar på scb.se om hur coronavirusets spridning påverkar samhället.