Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Högre andel kvinnor än män fackligt anslutna

Senast uppdaterad: 2022-04-29

Det är vanligare att personer med tjänstemannayrken är med i facket än att de med arbetaryrken är det. Statistiken visar också att en högre andel kvinnor än män är medlemmar i fackliga organisationer.

Första maj är en dag som många förknippar med arbetarrörelse, demonstrationståg och politiska tal i parker och på torg. Samtidigt ansluter sig allt färre anställda i Sverige till de fackliga organisationerna, visar vår statistik.

– Allra mest har den fackliga anslutningen sjunkit bland män. Sedan 2008 har andelen fackliga medlemskap minskat från 69 till knappt 65 procent, säger Thomas Helgeson, chef för sektionen för statistik om levnadsförhållanden och demokrati på SCB.

Vanligare med fackligt anslutna bland kvinnliga tjänstemän

Generellt sett är det vanligare bland kvinnor att vara medlemmar i fackliga organisationer.

– 77 procent av kvinnorna i tjänstemannayrken och 61 procent av kvinnorna i arbetaryrken är med i facket, säger Thomas Helgeson.

Motsvarande siffra för män är 71 procent av tjänstemännen och 59 procent av arbetarna. Utöver att en större andel kvinnor än män är med, visar alltså statistiken att de med tjänstemannayrken i högre utsträckning är fackligt anslutna än de med arbetaryrken.

Medlem i facklig organisation efter yrke och kön 2021

imagermd1l.png

Sjunkande andel medlemmar

Den totala andelen medlemmar i fackliga organisationer följer under de senaste åren en i huvudsak nedåtgående trend. Mellan 2014 och 2015 var 75 procent av kvinnorna och 68 procent av männen medlemmar i facket. I den senaste mätningen från 2021 var knappt 72 procent av kvinnorna och drygt 65 procent av männen i Sverige fackligt anslutna.

Medlem i facklig organisation i Sverige (16–74 år)

År Kvinnor, procent Män, procent
2021-2021 71,5 65,1
2020-2020 71,9 64,7
2018-2019 71,7 63,5
2016-2017 73,4 66,5
2014-2015 74,7 68,4
2012-2013 72,0 65,3
2010-2011 72,6 68,5
2008-2009 73,5 69,0

Första maj och arbetarrörelsen

Ända sedan slutet av 1800-talet har 1 maj varit en viktig dag för arbetarrörelsen. Första maj 1890 betraktas i svensk kontext som en historisk dag, eftersom det var då arbetarrörelsen för första gången arrangerade en större demonstration för åtta timmars arbetsdag. Fackföreningarna samlades i Stockholm, där de ackompanjerade av en blåsorkester sedan tågade genom staden. Totalt uppskattas cirka 50 000 personer ha deltagit i demonstrationen.

Källa: LO. Första demonstrationen i Stockholm 1890 (lo.se)