Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Historien visar: Vanligare att äldre mammor får tvillingar

Senast uppdaterad: 2022-02-01

Den 2 februari är det internationella tvillingdagen. Hur många tvillingar som föds varierar, bland annat beroende på hur gamla mammorna är. I SCB:s statistik går det att följa tvillingfödslarna under flera hundra år.

I Sverige föds ungefär 110 000–120 000 barn varje år och drygt 3 000 av dem är tvillingar, trillingar och uppåt. Andelen av alla förlossningar som ger tvillingar har varierat stort över tid, från nära 2 procent under delar av 1800-talet till ungefär 0,8 procent under 1960-talet.

Under senare år har tvillingfödslarna påverkats av tillgången till assisterad befruktning.

 Efter en lång period med en minskande andel tvillingar har tvillingfödslarna ökat kraftigt sedan mitten av 1970-talet då mödrarna började bli äldre. Utvecklingen förstärktes när infertilitetsbehandling blev vanligare, säger Vitor Miranda, demograf på SCB. 

Andelen tvillingfödslar, 1780–2020

Sedan 2003 har andelen tvillingfödslar däremot minskat. Den främsta anledningen till det är en rekommendation som trädde i kraft 2003. Den innebär man vanligtvis bara sätter in ett ägg vid provrörsbefruktning, så kallad IVF. För att öka chansen att bli gravid sattes tidigare ofta flera ägg in i livmodern, vilket gjorde att antalet tvillingfödslar ökade.

Äldre mammor föder fler tvillingar

 Hur många tvillingar som föds påverkas också av hur gamla mammorna är, vilket förmodligen är orsaken till den större andelen flerbarnsfödslar under 1700- och 1800-talen. Då födde många kvinnor många barn, och långt efter 40, säger Vitor Miranda.

På samma sätt kan man i diagrammet ovan se att andelen tvillingfödslar var som lägst på 1960-talet. Då var de födande kvinnorna som yngst. Medelåldern för födande har sedan stigit fram till idag.

Från 1950 har SCB uppgifter uppdelade efter mammans ålder.

 De visar att ökningen i andelen tvillingfödslar var större bland äldre mammor än bland yngre, säger Vitor Miranda.

Andelen tvillingfödslar efter mammors ålder, 1950–2020

Stora barnkullar ger fler tvillingar

I mitten av 2010-talet föddes många barn, och alltså också många tvillingar. Flest tvillingar föddes 2014, då det föddes nästan 115 000 barn varav 1,5 procent, eller över 3 400 barn var tvillingar eller mer. 

Under 2020 var 1,4 procent av förlossningarna tvilling-, trilling- eller fyrlingsfödslar. Totalt föddes cirka 113 000 barn, varav 3 098 var minst tvillingar.

Länkar

Äldre mammor vanligare förr

Barnafödande för kvinnor i åldrarna 15–19 och 45–49 år (rapport)