Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Julhandeln avgörande för leksakshandlare och guldsmedsbutiker

Senast uppdaterad: 2020-12-09

Julen betyder mycket för detaljhandeln. I några branscher står decemberförsäljningen för en avgörande del av årsomsättningen. Leksakshandlare och guldsmedsbutiker hör till de som påverkas mest av julhandeln.

I år är inget som vanligt. Det är osäkert hur det går för butikerna i de branscher som är starkt beroende av försäljningen i december.

Inom detaljhandeln har julhandeln de senaste åren omsatt ungefär 80 miljarder kronor och försäljningen har ökat stadigt. För hela detaljhandeln står decemberomsättningen för 10,1 procent av den totala årsomsättningen.

– Leksaksbranschen är den bransch som är mest beroende av julhandeln. Där kommer 22 procent av årsomsättningen från decemberförsäljningen, säger Christian Schoultz, statistiker på SCB.

Även andra branscher är beroende av hur det går i julhandeln. Datorer, kontorsmaterial och programvaror, guldsmedsvaror och sport och fritid påverkas extra mycket av decemberförsäljningen.

Decemberförsäljning, andel av helåret i procent

Diagram Julhandelns andel - december i förhållande till hela årets försäljning

– Sedan några år tillbaka befinner sig detaljhandeln i en stor strukturomvandling med ökad digitalisering och minskade marginaler. Pandemin har också förstärkt utvecklingen mot ändrade konsumtionsmönster och mer e-handel, säger Christian Schoultz.

De omsättningssiffror som finns för hela detaljhandeln visar en uppgång hittills i år.

– Omsättningen under januari –september 2020 ökade med 3,5 procent jämfört med samma period i fjol. Men utvecklingen ser väldigt olika ut från bransch till bransch.

Bland de julhandelsberoende branscherna har några haft det särskilt tufft i år. Samtidigt har andra ökat sin omsättning rejält. Bäst har det gått för datorer, kontorsmaterial och programvaror. Branschens försäljning ökade med 28,7 procent under januari-september jämfört med samma period i fjol.

Sämst har det gått för de julhandelsberoende urbutikerna, som tappat 14,5 procent av sin försäljning under årets första nio månader jämfört med samma period 2019.

Utveckling branschernas försäljning januari – september 2020 jämfört med samma period 2019 

Diagram: Utveckling branschernas försäljning jan – sep 2020/ jan – sep 2019

Fakta om statistiken

Statistiken i artikeln bygger i huvudsak på data från momsregistret.

Länkar

Handel med varor och tjänster (scb.se)