Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Konsumtionslånen ökar under pandemin

Senast uppdaterad: 2021-02-17

Konsumtionen dämpades under pandemiåret 2020. Samtidigt fortsatte konsumtionslånen att växa. Under de senaste fem åren har konsumtionslånen ökat från cirka 181 till 260 miljarder kronor.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 3,9 procent i december 2020 jämfört med samma månad året innan. Totalt uppgick hushållens konsumtionslån till cirka 260 miljarder kronor i december 2020.

Fortsätter ta lån

– Konsumtionslånen har ökat stadigt under de senaste fem åren, men vi kan se att tillväxttakten minskade något under andra halvan av 2020. Hushållen fortsatte att ta lån utan säkerhet, men ökningstakten var inte lika stor som under början av 2020, säger Jennie Bergman, produktansvarig för SCB:s finansmarknadsstatistik.

I SCB:s statistik över konsumtionslån ingår till exempel konto- och kortkrediter, privatlån och handpenningslån, men inte så kallade snabblån eller sms-lån.

Mindre del av lånestock

Konsumtionslånen utgör en mindre del av hushållens totala lånestock, men enligt en rapport från Finansinspektionen står dessa lån för cirka hälften av hushållens låneinbetalningar i räntor och amorteringar.

Enligt Finansinspektionens rapport ökar stora lån på över 250 000 kronor. Små konto- och kortkrediter samt köp med faktura har ökat ännu snabbare, från runt fyra miljarder kronor till mer än 50 miljarder under de senaste tio åren.

Lån utan säkerhet

– I Sverige samlar vi inte in statistik över lånens ändamål som konsumtionslån, bostadslån och övriga lån utan vi samlar in uppgifter över lån fördelat på olika säkerheter. Konsumtionslån är lån utan säkerhet, säger Jennie Bergman.

Hushållens största lån är bostadslånen. De står för 82 procent av utlåningen till hushållen. Bostadslånen uppgick i december 2020 till  3 672 miljarder kronor. Det är en ökning med 24 miljarder kronor jämfört med november. Bostadslånen hade en tillväxttakt på 5,9 procent i december 2020 jämfört med december året innan. 

Tillväxttakt konsumtionslån 2019-2020

 2020 MFI:s utlåning till hushåll
Konsumtion Årlig tillväxttakt,
procent
Januari 8,2
Februari 8,6
Mars 7,8
April 7,4
Maj 7,4
Juni 5,9
Juli 6,3
Augusti 6,1
September 6,1
Oktober 6,2
November 5,8
December 3,9

 

Konsumtionslånen 2010-2020 (miljoner kronor)

 

Fakta

I SCB:s månadspublicering av finansmarknadsstatistiken ingår monetära finansinstitut (MFI), men även nya aktörer på bolånemarknaden, så kallade bostadskreditinstitut. Monetära finansinstitut (MFI) omfattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).
Månadssiffrorna visar balansräkningsstatistik (inklusive ut- och inlåning), räntor, samt penningmängdens utveckling.
Under 2021 kommer Finansinspektionen att granska långivare av konsumtionskrediter för att se om de gör ordentliga kreditprövningar.

Länkar

Historiskt låg bunden ränta för bostadslån (scb.se)

Minskad hushållskonsumtion i december (scb.se)

Svenska lån till konsumtion | Finansinspektionen