Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Så blev Sverige världens telefontätaste land

Senast uppdaterad: 2017-08-17

I augusti i år är det 140 år sedan det första svenska telefonsamtalet. Tekniken slog snabbt igenom i Sverige, trots tidiga problem med kvaliteten. I SCB:s källor kan man följa utvecklingen.

Kvinna telefonerar tidigt 1900tal1877 demonstreras telefonen för första gången i Sverige. Telegrafstyrelsen utvärderade nyheten, men utan att imponeras.

I serien Bidrag till Sveriges officiella statistik ingår Telegrafstyrelsens underdåniga berättelse för år 1877. Där kan man läsa om otydliga och osäkra telefonmeddelanden, som sågs som klart underlägsna telegrafen. Telegrafstyrelsen avslutar med det latinska citatet ”verba volant, scripta manent” alltså: det talade ordet flyger bort, det skrivna förblir.

Beskrivning av telefonen 1877

Bidrag till Sveriges officiella statistik. I, Telegrafväsendet (pdf)

Telegrafstyrelsens underdåniga berättelse för år 1877 (pdf), s2

Svenskarna tar dock telefonen till sitt hjärta. Inte minst eftersom LM Ericssons telefoner blir en stark konkurrent till utländska fabrikat, och priserna pressas ned. Det bildas privata telefonbolag och telefonföreningar i svenska städer, och redan i Telegrafstyrelsens underdåniga berättelse för 1881 begärs pengar för att bygga samman telegrafnätet med telefoni, eftersom annars ”en sådan täflan lätt kunde uppstå emellan telefon och telegrafväsendet, som för telegrafen blefve förlustbringande”. 

Bidrag till Sveriges officiella statistik. I, Telegrafväsendet (pdf) Telegrafstyrelsens underdåniga berättelse för år 1881 (pdf), s. 4

Detta blir starten för en snabb utveckling av det svenska telefonin. Telegrafverket bygger telefonnät och bemannar telefonväxlar parallellt med privata initiativ och järnväga. Utbyggnaden sammanfattas i denna tabell från 1920 års Statistisk årsbok.

telefoner 1890-1918

 telefonledningar 1890-1920

 Statistisk årsbok för Sverige 1920 (pdf), s. 178, beskurna diagram