Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Singel och ensamboende inte samma sak

Senast uppdaterad: 2020-11-11

Den 11 november är det singlarnas dag i kalendern. Dagen har framförallt blivit ett kommersiellt fenomen, som så många andra dagar – men går det att svara på hur många singlar det egentligen finns i Sverige?

I filmen The Swedish Theory of love från 2015 utforskar Erik Gandini den svenska individualismen. Det är många som intresserat sig för myten om att svenskar skulle vara kanske världens mest ensamma folk. Men hur ser det ut egentligen?

I Sverige 2019 fanns det 1,9 miljoner ensamhushåll. Tittar vi på europeisk statistik, där de senaste uppgifterna är från 2011, var 27,5 procent av hushållen i EU ensamhushåll medan motsvarande svenska siffra låg på 36,2 procent. Sverige står ut, men det finns fler länder som vårt, till exempel toppade Island listan 2011. Men går det därmed att säga hur  många singlar det finns i Sverige?

Lena Lundkvist, demograf på SCB, menar att det inte går att se:

– Hur många av de ensamboende som har en partner kan vi inte veta, då måste vi fråga. Förra året bodde 60 procent av alla som var 20 år och äldre tillsammans med en person som de var sambo eller gifta med. De övriga 40 procenten bodde antingen ensamma, var ensamstående föräldrar eller bodde tillsammans med sina föräldrar eller kompisar. Dels kan de vara i ett långvarigt förhållande men har av en eller annan anledning valt att inte dela bostad, eller så kan förhållandet vara relativt nytt så att det inte är aktuellt att flytta ihop än.

Yngre och äldre är oftare ensamboende

Det går också att följa att av dem som bor ensamma vid ett årsskifte, bor ungefär sex procent med en partner vid nästa årsskifte.  Det är också fler män än kvinnor under 60 år som bor ensamma, eftersom det finns fler män i befolkningen i dessa åldrar. Bland den äldre befolkningen finns fler ensamboende kvinnor än män, eftersom kvinnor generellt lever längre än män.

– Många unga flyttar också hemifrån tidigare idag, och tidigare än i andra länder. Flergenerationsboenden där även äldre ingår är inte heller särskilt vanligt i Sverige, menar Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB.

Vi kan alltså inte fastslå exakt hur många som är singlar i Sverige idag – bara konstatera att siffran för ensamboende i landet är relativt hög.

*11/11 blir med sina fyra ettor en hyllning till att vara själv och har därmed blivit singlarnas dag i kalendern.

Etiketter