Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Stora skillnader mellan kommunerna i hur trångt vi bor

Senast uppdaterad: 2021-03-19

Den egna bostaden har fått en extra stor betydelse under coronapandemin. Men ytan som varje person har till sitt förfogande i hemmet skiljer sig stort mellan landets kommuner. Från ett genomsnitt på 33 kvadratmeter per person i flera kommuner runt Stockholm till 54 kvadratmeter i Ydre och Tingsryd.

Foto: Johanna Nyholm

En plats för arbete, studier och social distansering – bostaden har för många blivit mer än ett hem det senaste året. I genomsnitt har vi 42 kvadratmeter per person i bostaden, enligt statistik från 2019. Men ytan de boende har att röra sig på ser olika ut runt om i landet.

– Det är främst i storstadskommunerna som bostadsarean per person är lägre än genomsnittet. I Botkyrka, Solna Stockholm och Sundbyberg är den nere på 33 kvadratmeter per person, vilket är lägst i landet. Störst bostadsarea har man i kommunerna Tingsryd och Ydre med 54 kvadrat per person, säger Stefan Svanström, expert på geografiska informationssystem på SCB.

Kommunerna med högst respektive lägst genomsnittlig bostadsarea per person (2019)

Placering Kommun

Genomsnittlig bostadsarea
per person (kvm)

1 Tingsryd  54
2 Ydre  54
3 Bräcke 53
4 Båstad 53
5 Emmaboda 53
6 Åsele 53
7 Grästorp  52
8 Hagfors 52
9 Munkfors 52
10 Ragunda 52
11 Simrishamn 52
12 Vellinge 52
13 Ånge 52
14 Överkalix 52
15–278 [...] [...]
279 Järfälla 37
280 Upplands Väsby 37
281 Göteborg 36
282 Haninge 36
283 Malmö 36
284 Huddinge 35
285 Sigtuna 35
286 Södertälje 35
287 Botkyrka 33
288 Solna  33
289 Stockholm 33
290 Sundbyberg 33

(I Excelfilen under ”länkar” nedan finns statistik för samtliga kommuner.)

Många har mindre än 20 kvadratmeter

Drygt 1,5 miljon av Sveriges invånare har 20 kvadratmeter eller mindre i genomsnittlig bostadsarea. Av dessa bor runt 2 procent ensamma – knappt 30 000 personer.

– Ingår man exempelvis i en familj som bor i en mindre trea under 60 kvadratmeter så ingår man i denna grupp, säger Stefan Svanström.

4,4 miljoner av Sveriges invånare har en genomsnittlig boendeyta på mellan 20 och 40 kvadratmeter per person. 2,2 miljoner har mellan 40 och 60 kvadratmeter per person. Knappt 1,9 miljoner har en genomsnittlig bostadsarea per person på 60 kvadratmeter eller mer.

Genomsnittlig bostadsarea per person (2019)

Genomsnittlig bostadsarea  Antal personer som delar
bostad med andra
Antal personer som
bor ensamma
Totalt 
Under 20 kvm 1 490 099 29 915 1 520 014
20 till 40 kvm 4 183 357 250 571 4 433 928
40 till 60 kvm 1 734 705 499 406 2 234 111
60 kvm och större 887 004 1 005 351 1 892 355

Skillnader inom kommunerna

Inom kommunerna finns något som heter Regionala statistikområden (RegSO). Mellan dessa är skillnaderna ännu större än mellan kommunerna.

– Det finns 18 regionala statistikområden i landet där den genomsnittliga bostadsarean ligger under 25 kvadratmeter per person. Det är främst bostadsområden med studentkvarter eller så kallade miljonprogramsområden. Majoriteten av bostäderna i områdena är hyresrätter, säger Stefan Svanström.

I Kungshamra i Solna och Universitetet i Stockholm är den genomsnittliga bostadsarean per person 19 respektive 21 kvadratmeter person.

– Båda är typiska studentområden med övervägande små hyresrätter. Men i flera av miljonprogramområdena med en låg bostadsarea per person bor det i genomsnitt mellan fyra och fem personer per hushåll.

Här är den genomsnittliga bostadsarean per person lägst (2019)

Regionalt statistikområde Kommun Genomsnittlig bostadsarea
per person (kvm)
Kungshamra Solna 19
Universitetet Stockholm 21
Olofshöjd Göteborg 22
Rinkeby Stockholm 22
Krokslätt Mossen Göteborg 23
Länsmansgården södra Göteborg 23
Vildanden Lund 23
Tjärna Ängar Borlänge 24
Hässleholmen väst Borås 24
Norrby Borås 24
Bergsjön Rymdtorget Göteborg 24
Hjällbo västra Göteborg 24
Norra Biskopsgården Göteborg 24
Delphinen-Kämnärsvägen Lund 24
RegSO-Herrgården norr Malmö 24
RegSO-Örtagården norr Malmö 24
Kronogårds Torg-Frälsegården Trollhättan 24
Studentstaden Uppsala 24

De regionala statistikområdena med störst genomsnittlig bostadsarea per person återfinns vanligen i mindre kommuner med stora bestånd av småhus i attraktiva lägen. I exempelvis Ljunghusen (Vellinge), Skillinge (Simrishamn) och Torekov (Båstad) är bostadsarean per person 62 kvadratmeter.

Här är den genomsnittliga bostadsarean per person störst (2019)

Regionalt statistikområde Kommun Genomsnittlig bostadsarea
per person (kvm)
Algutsboda-Algutsboda omland Emmaboda 62
Ljunghusen Vellinge 62
Skillinge Simrishamn 62
Torekov Båstad 62
Falsterbo Vellinge 60
RegSO-Bellevue-Nya Bellevue Malmö 60
Ryds glesbygd Tingsryd 60
Vadstena landsbygd Vadstena 60

(I Excelfilen under ”länkar” nedan finns statistik för samtliga RegSO.)

I SCB:s nya informationspanel, eller dashboard, går det att studera skillnaderna mellan landets regionala statistikområden. Där kan man filtrera och söka ut regionala statiskområden utifrån genomsnittlig bostadsarea, andel bostadsrätter, andel hyresrätter och andel äganderätt och jämföra med andra områden. Länk nedan.

Fakta: Statistik på 3 363 delområden

Det finns 3 363 regionala statistikområden (RegSO) i Sverige. Antalet varierar från två till 147 områden per kommun beroende på kommunens befolkningsstorlek. RegSO bygger på Demografiska statistikområden (DeSO) och är försedda med namn för lättare orientering.

Uppgifterna är hämtade från det nationella lägenhetsregistret. 2,4 procent av befolkningen saknar koppling till lägenhet och för dessa saknas uppgift om boende och genomsnittlig bostadsarea.

Fakta: Olika upplåtelseformer

Hyresrätt: Småhus med hyresrätt avser lägenheter som ägs av andra ägare än fysiska personer, dödsbon, bostadsrättsföreningar eller bostadsföreningar. Flerbostadshus och övriga hus med hyresrätt avser lägenheter som inte är ägarlägenheter och som ägs av andra ägare än bostadsrättsföreningar eller bostadsföreningar.

Bostadsrätt: Bostadsrätt avser lägenheter som ägs av bostadsrättsföreningar eller bostadsföreningar (en äldre boendeföreningsform som existerade innan bostadsrättslagen introducerades 1930).

Äganderätt: Småhus med äganderätt avser lägenheter som ägs av fysiska personer eller dödsbon. Flerbostadshus och övriga hus med äganderätt avser ägarlägenheter.

Samtliga uppgifter avser 2019-12-31.

Länkar

Läs fler artiklar på scb.se om hur coronavirusets spridning påverkar samhället

Över 100 000 bor i hushåll med fler än åtta personer

Informationspanel om bostadsarea (verktyget fungerar bäst i exempelvis Microsoft Edge, Gooogle Chrome eller Mozilla Firefox)

Genomsnittlig bostadsarea per person i varje kommun och regionalt statistikområde (Excelfil)

Större andel trångbodda bland elever som inte var behöriga till gymnasieskolan

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB