Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Vanligare med OB-tider bland kvinnor än män

Senast uppdaterad: 2019-10-01

Det är vanligare för kvinnor än män att jobba obekväma arbetstider. Skillnaderna mellan könen minskar dock sedan 2012, visar en rapport från statistikmyndigheten SCB.

Under 2018 arbetade 1 809 000 personer på obekväm arbetstid: 913 000 män och 896 000 kvinnor.

– Men andelen som arbetar obekväm arbetstid är högre bland kvinnor, säger Magda Tordenmalm, statistiker på SCB.

Totalt arbetade 35,5 procent av de sysselsatta under 2018 helt eller delvis på obekväm arbetstid. För kvinnor var andelen 37 procent, och för män 34,2.

Vanligast bland yngre

SCB har undersökt åren 2008–2018, och kvinnor arbetade på obekväm arbetstid i högre utsträckning än män under hela tidsperioden. För kvinnor har andelen legat på 37–42 procent. Bland män på 34–39 procent. Könsskillnaden minskar dock sedan 2012 eftersom andelen som arbetar obekväma tider minskar i snabbare takt bland kvinnor än bland män.

Det var under 2018 vanligast bland yngre personer att arbeta på obekväm arbetstid. Av de sysselsatta i åldern 15–24 år arbetade 58,6 procent helt eller delvis utanför dagtid på vardagar.

Skillnader minskar med utbildning

Bland de unga arbetade också en större andel kvinnor (65 procent) än män (52,2 procent) på obekväm arbetstid.

Andelen sysselsatta som arbetade på obekväm arbetstid minskade med stigande utbildningsnivå.

– Även könsskillnaden är mindre i grupper med högre utbildningsnivå. I gruppen med eftergymnasial utbildning är det jättetydligt, säger Magda Tordenmalm.

Statistiknyhet: Vanligast med obekväm arbetstid bland yngre kvinnor 

Fakta: Obekväm arbetstid

I Arbetskraftsundersökningarna ingår sysselsatta personer i åldern 15–74 år. Obekväm arbetstid definieras som arbete på annan tid än måndag–fredag klockan 06.00–18.00. För att ingå i gruppen som har obekväm arbetstid räcker det att en del av arbetstiden ligger utanför den ramen.

Länkar:

Vanligast med obekväm arbetstid bland yngre kvinnor