Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Växjö har flest badplatser i landet

Senast uppdaterad: 2021-07-13

Sommaren och badsäsongen är här. Det finns drygt 2 400 badplatser i Sverige, och allra flest ligger i Växjö kommun i Kronobergs län.

Unsplash.

År 2020 rapporterade Sveriges kommuner in drygt 2 400 badplatser till Havs- och vattenmyndigheten. Antalet badplatser i kommunerna varierar, men allra flest finns i Växjö, 41 stycken. Därefter kommer Stockholm med 37 badplatser, och sedan Västervik med 32.

Antal badplatser, tio-i-topp per kommun

KommunAntal badplatser 2020
Växjö 41
Stockholm 37
Västervik 32
Göteborg 31
Norrtälje 31
Bollnäs 28
Sundsvall 28
Borås 27
Varberg 27
Nacka 25

Källa: Havs- och vattenmyndigheten, 2020.

Storleken på kommunen och hur många som bor där påverkar hur många bad som finns. Kommunerna kring Stockholm och Göteborg har således ett stort antal bad, liksom kommuner som är populära sommarresmål, som Varberg och Norrtälje.

Koncentrationen av badplatser längs Sveriges havskust är påtaglig. Längs Norrlandskusten finns flera kluster av badplatser, till exempel kring Umeå. Också längs kustlinjen i Kalmar län ligger badplatserna tätt. Från Blekinge skärgård via Skåne, Halland och Västra Götalands kust, hela vägen upp till Strömstad, finns ett enda långt pärlband av badplatser.

Badplatser i Sverige

 

Källa: Havs- och vattenmyndigheten, 2020.

40 kommuner har inte rapporterat in några uppgifter till Havs- och vattenmyndigheten, dessa är gråmarkerade i kartan.

Fakta om statistiken

En badplats i detta sammanhang definieras som en badplats som har rapporterats av kommuner till Havs- och vattenmyndigheten för 2020. En inrapporterad badplats kan vara antingen så kallat EU-bad eller ej EU-bad.

Uppgifterna om badplatser bygger på kommunernas egen rapportering till Havs- och vattenmyndigheten. Uppgifterna kan variera något mellan åren. Kommunerna har en skyldighet att rapportera in så kallade EU-bad till Havs- och vattenmyndigheten. Det saknas dock information om eventuellt bortfall av övriga badplatser, eftersom det inte är obligatoriskt att rapportera in dessa.

SCB har här sammanställt de badplatser som har rapporterats till Havs- och vattenmyndigheten för 2020. Av Sveriges 290 kommuner rapporterade 40 kommuner inte in badplatser 2020. I SCB:s sammanställning ingår 2 432 badplatser 2020.

Uppgifter om badplatser från: Havs- och vattenmyndighetens hemsida. Där finns information om varje enskild badplats samt nedladdningsbara filer för hela Sverige.