Till innehåll på sidan

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok

Sveriges officiella statistik

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok är nu nedlagd. Den har publicerats åren 1980–2010, samt 2012. Statistiken i årsboken har publicerats även i andra former, som till exempel databaser, statistiska meddelanden eller rapporter. Statistikkällor och kontaktinformation med utgångspunkt från den senaste årsboken finns i dokumentet Källor till Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012.

Hitta på sidan

Om statistiken

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/bo0801