Till innehåll på sidan

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok är nu nedlagd. Den har publicerats åren 1980–2010, samt 2012. Statistiken i årsboken har publicerats även i andra former, som till exempel databaser, statistiska meddelanden eller rapporter. Statistikkällor och kontaktinformation med utgångspunkt från den senaste årsboken finns i dokumentet Källor till Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012.

Hitta på sidan

Resultat

Om statistiken

Rapporter

Titel Typ Datum
Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012 Rapport 2012-03-16
Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2010 Rapport 2010-02-15
Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2009 Rapport 2009-02-16
Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2008 Rapport 2008-02-15
Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2007, korrigerad version 2007-05-09 Rapport 2007-02-15
Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2006 Rapport 2006-02-15
Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2005 Rapport 2005-02-15
Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2004 Rapport 2004-02-27
Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2003 Rapport 2003-02-28
Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2002 Rapport 2002-06-07

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/bo0801