Till innehåll på sidan

Hyror i bostadslägenheter 2017:

Fortsatt låg hyreshöjning, korrigerad 2017-11-30

Statistiknyhet från SCB 2017-10-26 9.30

Mellan 2016 och 2017 ökade hyrorna med i genomsnitt 0,7 procent. Det ligger på samma låga nivå som förra året.

Den högsta hyresförändringen under de senaste tio åren var mellan 2008 och 2009, då hyran förändrades med 3,3 procent.

På regional nivå är årets hyreshöjningar likartade. Högst förändring har Stor-Malmö med 0,9 procent. Lägst förändring på 0,7 procent har Stor-Stockholm och Övriga mindre kommuner. Däremellan ligger Stor-Göteborg och Övriga större kommuner med en hyresförändring på 0,8 procent.

Hyresförändring under de senaste tio åren, hela riket
ÅrHyres-
förändring,
procent
2016/2017 0,7
2015/2016* 0,7
2014/2015 1,3
2013/2014 1,7
2012/2013 2,2
2011/2012 2,8
2010/2011 2,4
2009/2010 1,6
2008/2009 3,3
2007/2008 2,7

* Från och med år 2015/2016 visas medianvärde, tidigare år visas medelvärde.

Drygt 6 400 kr i månaden för 3 rum och kök

År 2017 är den genomsnittliga månadshyran (median) för en trerumslägenhet 6 426 kronor. En tvårumslägenhet har en hyra på i genomsnitt 5 204 kronor. En lägenhet på ett rum kostar 3 743 kronor per månad, och lägenheter med 4 eller fler rum har en genomsnittlig månadshyra på 7 948 kronor.

Hyrorna varierar mellan olika regioner. Det skiljer cirka 1 000 kr i hyra för en trerumslägenhet mellan regionen med lägst respektive högst hyresnivå.

Genomsnittlig (median) ny månadshyra för trerumslägenheter 2017 efter region, med felmarginal
 Ny månadshyra 2017, kronor
Stor-Stockholm
7 069 ± 147
Stor-Göteborg
6 434 ± 196
Stor-Malmö
6 816 ± 222
Övriga större kommuner
6 348 ± 71
Övriga mindre kommuner
5 996 ± 62
Riket
6 426 ± 50

Gränsen mellan större och mindre kommuner går vid 75 000 invånare.

Fastighetens byggår påverkar hyran

Vilket år fastigheten byggdes påverkar också hyran. Nyare lägenheter är dyrast. En lägenhet med 3 rum har en hyra (median) på i genomsnitt 9 835 kr i månaden i fastigheter som är byggda 2011 eller senare och 8 934 kr i en fastighet byggd mellan 2001–2010.

Billigast är det att bo i lägenheter byggda under 1941–1960 och 1961–1980. Här är genomsnittlig hyra för en trerumslägenhet 6 228 respektive 6 185 kronor per månad.

Lägenheter i hus byggda 1981–2000 har en hyra på 6 944 kronor i månaden och månadshyran för lägenheter byggda 1940 och tidigare ligger på 7 137 kronor.

Definitioner och förklaringar

Statistiken visar hyresnivåer och hyresförändringar i hyresrätter. Uppgifterna redovisas efter region, antal rum, byggår och ägarkategori. Undersökningen bygger på ett statistiskt urval på cirka 15 500 lägenheter i flerbostadshus och småhus i hela landet.

Hyrorna anges inklusive kostnader för uppvärmning men exklusive kostnad för hushållsel och hyra för avgiftsbelagda bilplatser.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Malin Sundberg

Telefon
010-479 41 62
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Åsa Törlén

Telefon
010-479 41 47
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se