Till innehåll på sidan

Valdeltagandet vid de allmänna valen 2018

PDF:
Hela publikationen (1372kb)
Serie:
ME09 - Demokratistatistik
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2019-me08br1901_pdf
ISSN:
1654-5656 (Online); 1652-6945 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2019-06-25
Förfrågningar:

Mikaela Järnbert

010-479 42 43

mikaela.jarnbert@scb.se