Till innehåll på sidan

Valdeltagande i riksdagsval 1921–2014 efter kön

Röstande i procent av röstberättigade

Diagram

Kommentarer

Resultaten avser svenska medborgare folkbokförda i Sverige.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?