Till innehåll på sidan

Allmänna val, valresultat 2022 (korrigerad 2022-11-23)

Minskat valdeltagande i alla kommuner utom två

Statistiknyhet från SCB 2022-11-21 8.00

Valdeltagandet minskade med tre procentenheter i 2022 års riksdagsval. Minskningen var större i kommuner med ett redan lågt valdeltagande jämfört med kommuner med ett högre. Än större var nedgången i de valdistrikt som hade lägst valdeltagande 2018.

Den här nyheten korrigerades 2022-11-23 med avseende på antalet jämförbara valdistrikt som totalt var 4 153. Korrigeringen påverkade tabellen med de tio valdistrikt med störst förändring jämfört med 2018 års riksdagsval och diagrammet med jämförbara valdistrikt indelat i deciler.

Nu publicerar SCB uppgifter om valresultaten i 2022 års allmänna val med information om röstberättigade, valdeltagande samt röster och mandat fördelade efter partier.

Minskat valdeltagande

Valdeltagandet i 2022 års riksdagsval minskade med tre procentenheter jämfört med 2018 och blev 84,2 procent. I val till kommun- och regionfullmäktige minskade valdeltagandet med omkring 3,5 procentenheter och blev 80,5 respektive 80,2 procent.

Inför 2022 års val var Sverige inne i en positiv trend när det gällde valdeltagandet, det hade ökat i varje riksdagsval sedan 2002. Även i val till kommun- och regionfullmäktige ökade andelen röstande under samma period, men efter 2022 är nivån den lägsta sedan 2006 års val.

Valdeltagande i val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 1973-2022. Procent

diagram

Kommentar: Till och med 2018 hölls val till landstingsfullmäktige. Från och med 2022 hålls i stället val till regionfullmäktige.

Precis som i 2018 års riksdagsval blev valdeltagandet högst i Lomma i Skåne och lägst i Haparanda i Norrbotten, men i båda kommunerna var det ett lägre valdeltagande 2022 jämfört med 2018. Valdeltagandet i riksdagsvalet minskade i alla utom två kommuner, men i varierande grad. Som mest minskade det med sju procentenheter. Det gällde i tre kommuner i Stockholms län: Södertälje, Järfälla och Botkyrka. I en kommun var valdeltagandet näst intill oförändrat, i Sotenäs i Västra Götaland och i en kommun ökade valdeltagandet med en halv procentenhet, i Sorsele i Västerbotten.

Valdeltagande i 2022 års riksdagsval för de tio kommuner med minst respektive störst förändring mot 2018 års riksdagsval
Kommun Valdeltagande i procent Förändring procentenheter
Sorsele 81,3 +0,5
Sotenäs 88,3 +0,1
Vadstena 88,8 ‑0,4
Torsby 83,2 ‑0,5
Arvidsjaur 85,0 ‑0,5
Essunga 87,4 ‑0,5
Hammarö 90,4 ‑0,6
Grästorp 88,3 ‑0,6
Malung-Sälen 86,4 ‑0,6
Ragunda 84,8 ‑0,6
…..    
Gnosjö 81,6 ‑4,4
Malmö 77,2 ‑4,8
Upplands Väsby 79,5 ‑5,2
Upplands-Bro 81,3 ‑5,5
Sigtuna 77,4 ‑5,5
Haninge 79,0 ‑6,0
Burlöv 74,5 ‑6,3
Botkyrka 71,3 ‑6,9
Järfälla 79,4 ‑6,9
Södertälje 70,6 ‑7,0
Hela riket 84,2 ‑3,0

Som framgår av tabellen ovan minskade valdeltagandet mest i kommuner i med ett relativt lågt valdeltagande. Delar vi in kommunerna i tio grupper baserat på vilket valdeltagande de hade i riksdagsvalet 2018 framgår också att minskningen var större i de kommuner som hade lägre valdeltagande i föregående val. Det skiljer närmare en procentenhets nedgång mellan kommunerna med lägst, respektive högst valdeltagande i 2018 års riksdagsval.

Förändring i valdeltagande i riksdagsval mellan 2018 och 2022 för kommuner indelade i deciler baserat på 2018 års valdeltagande. Procentenheter

diagram

Kommentar: Att minskningen i valdeltagande ligger under tre procentenheter, som var den genomsnittliga minskningen, beror på att alla kommuners valdeltagande väger lika och att minskningen totalt sett var större i kommuner med relativt sett fler röstberättigade. 

Större skillnader i distrikten

Det går också att studera förändringar i valdeltagande i på valdistriktsnivå, i de valdistrikt som är geografiskt oförändrade från föregående val. Valmyndigheten anger att 4 153 av totalt 6 264 valdistrikt i 2022 års val var oförändrade jämfört med 2018.

Cirka 460 av dessa valdistrikt hade ett högre valdeltagande 2022 jämfört med 2018. Men de allra flesta jämförbara valdistrikt, drygt 3 700, hade ett lägre valdeltagande 2022 jämfört med 2018. Eftersom de sent inkomna förtidsrösterna inte räknas i valdistrikten kan förändringar i hur många sådana röster som exkluderas få relativt stor påverkan för enskilda valdistrikt mellan två val. Totalt underskattas valdeltagandet i valdistrikten med ungefär tre procentenheter, vilket är på samma nivå som vid föregående val.

Valdeltagande i 2022 års riksdagsval för de tio valdistrikt med störst förändring jämfört med 2018 års riksdagsval
Kommun Distrikt Valdeltagande i procent Förändring procent-enheter
Göteborg Västra Göteborg, Styrsö-Köpstads 86,3 +37,7
Göteborg Västra Göteborg, Brännö-Asperö 91,4 +35,6
Haninge Haninge 58 Västerhaninge SÖ-Skär 84,2 +13,5
Övertorneå Kuivakangas 70,9 +13,0
Stockholm Farsta 1 Svedmyra N 85,1 +11,8
Älvdalen Åsen 80,8 +10,6
Västerås 101 Centrum 74,7 +10,0
Stockholm Brännkyrka 1 Västertorp Ö 81,7 +10,0
Bräcke Gällö-Sundsjö-Pilgrimstad 79,2 +9,8
Stockholm Skärholmen 1 Bredäng NÖ 69,6 +9,3
...      
Eskilstuna Eskilstuna Centrum Norra 67,3 ‑16,2
Fagersta Centrum 62,0 ‑16,4
Malå Malå 2 65,7 ‑16,7
Solna 5 Haga 58,7 ‑17,4
Uppvidinge Älghult 68,4 ‑18,3
Södertälje Södertälje 5 Mariekälla södra 58,7 ‑18,9
Stockholm Hägersten 2 Nybohov Ö 63,2 ‑19,0
Stockholm Sofia 12 Danviksklippan mfl 71,0 ‑20,0
Botkyrka Albydalen C/Rotemannen 45,3 ‑20,0
Botkyrka Albyberget V 40,2 ‑20,4
Genomsnittligt valdeltagande i alla distrikt 81,1 ‑3,1

Från tabellen framgår att det skedde ökningar av valdeltagandet både i valdistrikt med ett högre och med ett lägre valdeltagande, medan de största minskningarna skedde i valdistrikt med ett lågt valdeltagande i 2022 års val. Men att valdeltagandet är lägre i valdistrikt där valdeltagandet minskat mycket är inte så konstigt.

Studerar vi skillnaden i valdeltagande mellan 2018 och 2022 års riksdagsval baserat på indelningen av kommuner i deciler baserat på valdeltagandet i 2018 års val framgår att minskningen är betydligt större i de valdistrikt som redan hade ett lågt valdeltagande. I de 10 procent av valdistrikten med lägst valdeltagande 2018 blev valdeltagandet drygt sex procentenheter lägre 2022, vilket kan jämföras med drygt två procentenheter i de valdistrikt som hade högst valdeltagande.

Förändring i valdeltagande i riksdagsval mellan 2018 och 2022 i jämförbara distrikt indelade i deciler baserat på 2018 års valdeltagande. Procentenheter

diagram

Kommentar: 4 153 av totalt 6 264 valdistrikt i 2022 års val var oförändrade jämfört med 2018 och dessa ingår i jämförelsen.

Definitioner och förklaringar

Totalt var det 6 264 valdistrikt i 2022 års allmänna val. Av dessa har valmyndigheten bedömt att 4 153 är jämförbara mot 2018 års val. Distrikt har markerats som jämförbart om gränserna förändrats så att antalet röstberättigade som påverkats av ändringen bedömts motsvara högst 5 procent av distriktets röstberättigade invånare 2018. Av dessa har 3 970 valdistrikt en oförändrad valdistriktskod.

 

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Jonas Olofsson

Telefon
010-479 47 18
E-post
jonas.olofsson@scb.se