Till innehåll på sidan

Allmänna val, valresultat, 2018

Högsta valdeltagandet i riksdagsval sedan 1985

Statistiknyhet från SCB 2018-11-21 9.30

Valdeltagandet ökade för fjärde valet i rad i 2018 års allmänna val. Fler än tidigare valde också att förtidsrösta.

Den 9 september gick Sverige till val och nu publicerar SCB uppgifter om valresultaten för 2018 års allmänna val. Totalt var 8 031 793 personer röstberättigade i minst ett val. 7 495 936 personer hade möjlighet att rösta i riksdagsvalet, 7 814 197 personer fick rösta i valen till landstingsfullmäktige och 7 861 590 personer var röstberättigade i valen till kommunfullmäktige. I SCBs statistikdatabas finns tidsserier som ger möjlighet att jämföra resultat i de olika valen.

Valdeltagandet ökade för fjärde valet i rad. I riksdagsvalet röstade 6 535 271 personer, vilket gav ett valdeltagande på 87,2 procent, det högsta sedan 1985 års val. I landstings- och kommunfullmäktigvalen blev valdeltagandet 83,7 respektive 84,1 procent, vilket i båda fallen är det högsta valdeltagandet sedan 1994.

Valdeltagande i val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige 1973-2018, procent

Valdeltagande i val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige 1973-2018, procent

Högst deltagande i 2018 års val var det i Lomma, det gäller oavsett om vi studerar val till riksdag, landstings- eller kommunfullmäktige. Lägst valdeltagande var det i Haparanda, även detta gäller oavsett om vi studerar val till riksdag, landstings- eller kommunfullmäktige.

Högst och lägst valdeltagande i riksdagsvalet 2018 efter kommun. Procent
KommunHögst valdeltagande (%)KommunLägst valdeltagande (%)
Lomma 93,9 Haparanda 72,8
Habo 93,4 Södertälje 77,5
Vellinge 93,1 Botkyrka 78,2
Vaxholm 92,7 Burlöv 80,8
Ekerö 92,2 Sorsele 80,8

Högst och lägst valdeltagande i landstingsfullmäktigvalen 2018 efter kommun. Procent
KommunHögst valdeltagande (%)KommunLägst valdeltagande (%)
Lomma 92,5 Haparanda 63,3
Vellinge 92,0 Södertälje 69,4
Habo 90,5 Eda 69,7
Öckerö 90,0 Botkyrka 71,2
Danderyd 90,0 Årjäng 74,8

Högst och lägst valdeltagande i kommunfullmäktigvalen 2018 efter kommun. Procent
KommunHögst valdeltagande (%)KommunLägst valdeltagande (%)
Lomma 92,9 Haparanda 63,3
Vellinge 92,3 Södertälje 69,9
Habo 91,0 Eda 70,5
Öckerö 90,9 Botkyrka 71,4
Vaxholm 90,7 Övertorneå 76,2

Förtidsröstandet ökar

Det är möjligt att förtidsrösta från och med 18 dagar före valdagen och även på själva valdagen. Andelen röstberättigade som förtidsröstade slog rekord i 2018 års val. Totalt var det 37 procent av de röstberättigade som förtidsröstade, vilket kan jämföras med 35 procent i 2014 års val.

Andel förtidsröster av röstberättigade 2002-2018, procent

Andel förtidsröster av röstberättigade 2002-2018, procent

Kommentar: Förtidsröstande avser här enbart lämnade förtidsröster i en röstningslokal i Sverige. Basen i andelsberäkningen i diagrammet är antal röstberättigade som är folkbokförda i Sverige vid varje valtillfälle. Svenska medborgare folkbokförda i Sverige kan dock förtidsrösta utomlands. Kommunerna rapporterar antal förtidsröster till Valmyndigheten och har till 23 november på sig. Slutgiltiga uppgifter uppdateras på scb.se i december 2018.

Valresultat

Totalt sett blev det inga större skillnader i valresultaten mellan de tre olika valtyperna. Sverigedemokraterna var det enda parti av riksdagspartierna som fick en större andel röster i riksdagsvalet jämfört med andelen röster partiet fick i landstings- och kommunfullmäktigvalen. Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hade något större stöd i landstingsfullmäktigvalen jämfört med valen till riksdag och kommunfullmäktige. Övriga riksdagspartier fick störst andel röster i kommunfullmäktigvalen.

Giltiga rösters fördelning efter parti i allmänna valen 2018, procent

Giltiga rösters fördelning efter parti i allmänna valen 2018, procent

När vi studerar andelen röster för partierna är giltiga röster av intresse. I riksdagsvalet var 6 476 725 röster giltiga. 58 546 röster var ogiltiga, varav den största mängden, 53 084 röster, var blanka.

Från och med 2018 års allmänna val behöver partierna anmäla sitt deltagande i förväg för att vara valbara. Därmed finns en ny kategori av ogiltiga röster: röster som har lagts på partier som inte anmält deltagande i valet. Antalet ogiltiga röster är oförändrat jämfört med riksdagsvalet 2014, då antalet ogiltiga röster var 58 443.

Totalt fördelades 14 745 mandat mellan partierna i 2018 års allmänna val. 349 mandat i riksdagen, 1 696 mandat i landstingsfullmäktige och 12 700 mandat i kommunfullmäktige. Mandatfördelningen följer rösternas fördelning. Det är dock fler partier som delar på mandaten i landstings- och kommunfullmäktige eftersom många regionala och lokala partier har tagit mandat där. Totalt sett tog partier som inte sitter i riksdagen knappt 5 procent av mandaten i såväl kommunfullmäktigvalen som landstingsfullmäktigvalen.

Relationen mellan antal röster och mandat skiljer sig åt i kommunerna. Det beror på att antalet röstberättigade och röstande varierar från kommun till kommun samtidigt som antalet mandat i fullmäktigförsamlingarna inte varierar lika mycket. I tabellen nedan redovisas högst och lägst antal röster per mandat i kommunfullmäktigvalen 2018.

Högst och lägst antal röster per mandat i kommunfullmäktigevalen 2018
KommunHögst antalKommunLägst antal
Stockholm 6 171 Bjurholm 53
Göteborg 4 414 Åsele 60
Malmö 3 295 Dorotea 71
Uppsala 1 829 Sorsele 75
Västerås 1 601 Malå 81

Definitioner och förklaringar

Röstberättigade

Svenska medborgare som är 18 år och äldre på valdagen och folkbokförda i Sverige är röstberättigade i alla val. Svenska medborgare folkbokförda utomlands får rösta i riksdagsvalet. I val till kommun- och landstingsfullmäktige får utländska medborgare rösta om de är folkbokförda i Sverige och är medborgare i EU-land, Norge eller Island. Det får även utländska medborgare i övriga länder om de varit folkbokförda i Sverige tre år inför valet. Gotland är en landstingsfri kommun och därför finns en skillnad mellan antalet röstberättigade i kommun- och landstingsfullmäktigevalen.

Småpartispärrar

I riksdagsvalet är småpartispärren fyra procent, det betyder att partier som får en lägre andel röster inte får något mandat i riksdagen. Om ett parti får minst 12 procent av rösterna i en riksdagsvalkrets får det dock mandat även om det inte når upp till fyraprocentspärren på riksnivå.

I landstingsfullmäktige är småpartispärren tre procent. I kommuner som är valkretsindelade är småpartispärren tre procent, i kommuner utan valkretsindelning är småpartispärren två procent.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
fax 08-506 947 72

Förfrågningar

Mikaela Järnbert

Telefon
010-479 42 43
E-post
mikaela.jarnbert@scb.se

Regina Vilkénas

Telefon
010-479 41 18
E-post
regina.vilkenas@scb.se