Till innehåll på sidan

Allmänna valen 2006. Del 4. Specialundersökningar

Omslag

Allmänna valen 2006. Del 4. Specialundersökningar är den fjärde och avslutande delen av redogörelsen för de allmänna valen 2006. Publikationen är indelad i tre kapitel. Det första kapitlet omfattar studier av nominerade och valda kandidater i de tre valen. Det andra kapitlet redogör för valdeltagandet bland svenska och utländska medborgare. Det tredje och sista kapitlet är en sammanfattning av resultaten från 2006 års valundersökning.

Valundersökningen är en riksomfattande intervjuundersökning som genomförts av SCB i samarbete med Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.
PDF:
Hela publikationen (12192kb)
Serie:
ME04 - Allmänna valen del 4
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2008-me04br0801_pdf
ISBN:
978-91-618-1411-4
ISSN:
1654-7675 (Online); 1404-2525 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2008-01-31
Förfrågningar:

Jessica Persson

010-479 44 27

jessica.persson@scb.se