There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Därför vann Alliansen – En sammanfattning av några resultat från valundersökningen 2006 Till innehåll på sidan

Därför vann Alliansen – En sammanfattning av några resultat från valundersökningen 2006

Omslag

Därför vann Alliansen är den nionde rapporten i SCB:s rapportserie Demokratistatistik. Sedan 1956 har SCB, i samarbete med Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, genomfört väljarundersökningar i samband med folkomröstningar och val till riksdag och Europaparlament. Denna rapport baseras på den intervjuundersökning som genomfördes i samband med 2006 års riksdagsval. Rapporten har skrivits av Henrik Oscarsson och Sören Holmberg vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
Serie:
ME09 - Demokratistatistik
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2009-me09br0901_pdf
ISBN:
978-91-618-1474-9
ISSN:
1654-5656 (Online); 1652-6945 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2009-02-26
Förfrågningar:

Jessica Persson

010-479 44 27

jessica.persson@scb.se