Till innehåll på sidan

Supervalåret 2014

Omslag

Rapporten Supervalåret 2014 är den tjugonde rapporten i SCB:s rapportserie Demokratistatistik. Sedan 1956 har SCB, i samarbete med statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet genomfört väljarundersökningar i samband med val till riksdag, Europaparlament och vid folkomröstningar. Denna rapport baseras på undersökningar som genomfördes i samband med Europaparlamentsvalet och riksdagsvalet 2014. I rapporten görs en första analys av varför de svenska väljarna valde att rösta så olika som de gjorde i Europaparlamentsvalet den 25 maj och riksdagsvalet den 14 september.

Rapporten har skrivits av Linda Berg och Henrik Oscarsson vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
PDF:
Hela publikationen (1784kb)
Serie:
ME09 - Demokratistatistik
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2015-me09br1503_pdf
ISSN:
1654-5656 (Online); 1652-6945 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2015-10-01
Förfrågningar:

Jonas Olofsson

010-479 47 18

jonas.olofsson@scb.se