Till innehåll på sidan

Allmänna val, valundersökningen 2006:

Tjänstemän röstade fram de nya moderaterna

Statistiknyhet från SCB 2008-01-31 9.30

Inför 2006 års val presenterade moderaterna sig själva som ”det nya arbetarpartiet”. Men valundersökningarnas långa undersökningsserie visar att moderaternas ”inbrytning” bland LO-anslutna (13 procent m-röster) och bland arbetare (13 procent m-röster) 2006 är långt ifrån något historiskt rekord.

Det var bland tjänstemän och inte bland arbetare, som moderaterna gick fram tydligast i 2006 års riksdagsval. Andelen röster på moderaterna varierar från 26 procent bland lägre tjänstemän till 39 procent bland högre tjänstemän. Bland arbetare var andelen 13 procent, vilket är en lika hög andel som vid 1991 års riksdagsval. På motsvarande sätt blåste valvinden för moderaterna svagare bland lågutbildade än bland högutbildade, och svagare bland LO-anslutna än bland TCO- och SACO-anslutna.

Bland de arbetslösa hade moderaterna klart mindre framgångar (+2 procentenheter jämfört med 2002 års riksdagsval) än bland förvärvsarbetande (+13 procentenheter). Bland personer som varit sjukskrivna mer än en månad det senaste året blåste också moderaternas valvind något svagare (+8 procentenheter) än bland personer som aldrig varit sjukskrivna (+14 procentenheter).

Högervind hjälpte Alliansen

Vänster-högerideologi och åsikter i vänster-högerfrågor är alltjämt de mest betydelsefulla förklaringarna till partival och partibyten. Högervinden är därför en huvudförklaring till Allianssegern. Aldrig tidigare har en så stor andel av svenska väljare (46 procent) placerat sig själva till höger längs vänster–högerdimensionen som i samband med 2006 års val.

Blockbytarna – de väljare som bytte parti över blockgränsen i förhållande till valet år 2002 – är särskilt intressanta att studera för att finna förklaringar till regeringsskiftet. De fem sakfrågor som upplevdes som viktigare bland de som bytte från s-blocket (s+v+mp) till b-blocket (m+kd+c+fp) än bland de som stannade kvar i s-blocket var ekonomi, skatter, utbildning, familjepolitik och sysselsättning. Bland de som bytte från socialdemokraterna till moderaterna var sysselsättning viktigast, följt av skatter och ekonomi.

Regeringströtthet bidrog till att fälla socialdemokraterna

Bland de väljare som lämnade socialdemokraterna för att istället rösta på ett Alliansparti är regeringströtthet en lika vanligt förekommande förklaring som ideologi eller konkreta sakfrågor (båda nämns av 35 procent). Partibytesmotiveringar med explicita hänvisningar till Göran Persson samlar 15 procent.

Henrik Oscarsson och Sören Holmberg, verksamma inom Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet, presenterar idag en första analys av väljarbeteende i samband med 2006 års riksdagsval. Fler intressanta resultat presenteras i avsnittet Alliansseger som ingår i Statistiska centralbyråns publikation Allmänna valen 2006. Del 4. Specialundersökningar. I publikationen redovisas också resultat beträffande nominerade och valda kandidater vid de allmänna valen 2006 och valdeltagandet i de allmänna valen 2006.

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
fax 08-506 947 72

Förfrågningar