Till innehåll på sidan

Allmänna val, valundersökningen 2010:

Ökat förtroende och ekonomin bakom Alliansens valseger

Statistiknyhet från SCB 2011-12-21 9.30

Alliansen behöll regeringsmakten tack vare höga betyg från väljarna inom områden som var i fokus inför valet 2010. Framför allt gällde det skatter, sysselsättning och ekonomi. Andelen som bytte parti minskade och förtroendet för politiker ökade kraftigt.

SCB presenterar i samarbete med Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet nu resultat från 2010 års Valundersökning. Resultaten bygger på cirka 2 700 intervjuer, genomförda i anslutning till 2010 års val. Rapporten ”Åttapartivalet 2010” har skrivits av Henrik Oskarsson och Sören Holmberg.

Minskad väljarrörlighet

Andelen partibytare mellan valen sjönk från 37 procent 2006 till 33 procent 2010. Den största väljarströmmen gick från Socialdemokraterna till Moderaterna och den näst största från soffan till Moderaterna.

Regeringskompetens, liksom regeringens krishantering och en tveksamhet till det Rödgröna samarbetet var vanliga anledningar till byte av parti. Även partiledarnas popularitet spelade in. Ekonomi, sysselsättning, skatter och invandring var de frågor som fick flest att byta parti. Taktikröstandet slog rekord i omfattning 2010. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna hade enligt undersökningen hamnat nära eller strax under 4-procentspärren om de inte fått stödröster på valdagen.

Fortsatt ökat förtroende för politiker

Förra årets val uppfattades som viktigare än vid tidigare riksdagsval. Väljarna upplevde att det fanns tydliga skillnader mellan partierna och valrörelsen upplevdes som mer intressant, saklig och informativ än flera tidigare valrörelser.

Förtroendet för politik ökade drastiskt i Sverige mellan 2006 och 2010. Svenska väljares förtroende för politik har varit på uppgång i närmare tio år. I samband med 2010 års val ser det ut som att det växande politikerförtroendet gynnade Alliansen.

Grad av förtroende för svenska politiker 1988–2010. Procent
 1988199119941998200220062010
Mycket stort förtroende
3 2 1 1 2 3 5
Ganska stort förtroende
41 36 35 30 39 46 56
Ganska litet förtroende
44 50 50 51 46 39 31
Mycket litet förtroende
11 11 13 17 12 10 6
Vet inte/vill inte svara
1 1 1 1 2 2 2
Summa
100 100 100 100 100 100 100

Svar på frågan: ”Allmänt sett, hur stort förtroende har du för svenska politiker? Har Du mycket stort förtroende, ganska stort förtroende, ganska litet förtroende eller mycket litet förtroende?”

Tydliga socioekonomiska skillnader i röstning

I samband med valet 2010 fortsatte Moderaterna och Alliansen att förstärka sin ställning bland de numerärt stora medelinkomstgrupperna och i den växande gruppen högutbildade tjänstemän i storstäderna. Det samlade röststödet för Allianspartierna var dock mycket svagare i grupper som utrikes födda, arbetslösa, LO-anslutna, lågutbildade, arbetare och väljare med de allra lägsta inkomsterna samt bland unga mellan 18–30 år.

Vänster mot höger

Andelen personer som ideologiskt uppfattar sig själva stå till höger var vid valet förra året 47 procent. Aldrig tidigare har den gruppen varit så stor i Sverige. 34 procent placerar sig till vänster. Val i Sverige avgörs fortfarande längs vänster-högerskalan och skillnaden mellan rödgröna väljare och alliansväljare har blivit större främst i frågor som rör de traditionella vänster-högerfrågorna. Synen på privatiseringar och välfärd påverkar tydligt hur svenska väljare röstar.

Publikation

Åttapartivalet 2010 med resultat från 2010 års valundersökning är ett samarbete mellan Statistiska centralbyrån och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
fax 08-506 947 72

Förfrågningar

Jonas Olofsson

Telefon
010-479 47 18
E-post
jonas.olofsson@scb.se