Till innehåll på sidan

Viktiga frågor för partivalet 1979–2014. Procent

Fråga19791982198519881991199419982002200620102014
Välfärd/Sjukvård
4 12 19 15 22 21 28 36 32 37 43
Utbildning
6 3 3 2 4 6 20 29 24 26 41
Sysselsättning
18 29 25 5 23 41 34 7 35 31 30
Invandring/flyktingar
0 0 1 2 8 5 3 10 5 9 23
Miljö
6 7 22 46 25 20 12 8 11 13 20
Pensioner/Äldrevård
5 8 8 9 20 9 17 20 21 19 17
Ekonomi
9 14 14 8 20 30 14 10 11 17 15
Skatter
17 8 20 19 18 9 17 14 15 15 11
Jämställdhet
1 0 0 0 0 2 2 3 4 1 5
Fred/Internationellt/Försvar
1 4 6 4 3 2 2 2 2 2 5
Familjepolitik/Barnomsorg
8 8 17 16 18 13 15 15 14 6 4
Vänster-högerideologi
5 2 7 3 4 4 3 4 2 5 2
Näringspolitik
1 1 0 0 0 1 2 3 5 4 2
Energi och kärnkraft
26 2 1 3 3 2 3 1 5 2 2
Jordbruk/Decentralisering
1 1 2 1 3 1 1 2 3 1 2
Bostäder
5 2 2 4 5 1 0 2 2 1 1
EU/EMU
0 0 0 1 10 14 6 5 0 0 1
Lag och ordning
1 1 0 1 3 1 2 4 3 1 0
Moral/ /Religion
2 1 1 1 3 1 2 2 1 0 0
Löntagarfonder
4 33 11 1 0 0 0 0 0 0 0
 
                     
Andel väljare
                     
som nämnde minst en fråga
62 76 78 72 82 79 77 73 80 86 90
 
                     
antal svarande
2 678 2 640 2 610 2 299 2 273 2 256 1 633 1 864 1 667 1 274 984

Källa: Riksdagsvalundersökningar 1979–2014.

Kommentarer

Resultaten är validerade mot uppgifter om valdeltagande från röstlängderna. Procentbasen utgörs av partiväljare. Resultaten bygger på en öppen fråga om vilka frågor som bedömdes som viktiga för intervjupersonernas partival. Upp till fem angivna frågor har kodats för varje intervjuperson.

Frågeformulering: ”Om du tänker på riksdagsvalet i år. Var det någon eller några frågor som var viktiga för dig när det gäller vilket parti du röstade på i riksdagsvalet den /datum/ september?”

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?