Till innehåll på sidan

Europaparlamentsval 2019, preliminärt röstberättigade

70 000 unga får rösta för första gången i Europaparlamentsvalet

Statistiknyhet från SCB 2018-10-17 9.30

I vårens europaparlamentsval är det 489 000 unga som får rösta för första gången i ett val till Europaparlamentet. Av dem är det 70 000 som inte hade möjlighet att rösta i höstens val. Totalt är det 7,3 miljoner svenska medborgare folkbokförda i Sverige som får rösta i europaparlamentsvalet.

Den 26 maj 2019, knappt nio månader efter höstens allmänna val, är det återigen dags för ett nationellt val i Sverige. Denna gång för att utse de svenska ledamöter som under de kommande fem åren ska ta plats i Europaparlamentet.

Nu publicerar SCB preliminär statistik över antalet röstberättigade i det svenska Europaparlamentsvalet. Det blir cirka 7,3 miljoner svenska medborgare folkbokförda i Sverige som får rösta i Europaparlamentsvalet, vilket är i nivå med antalet i höstens val. Av dem är 489 000 unga väljare (18–23 år) som för första gången har möjlighet att rösta i ett Europaparlamentsval, motsvarande 6,7 procent av de röstberättigade. Det är en minskning med 1,4 procentenheter jämfört med andelen förstagångsväljare i 2014 års val till Europaparlamentet.

Svenska förstagångsväljare i Europaparlamentsval 2004–2018. Procent (%) av de röstberättigade

Diagram: Svenska förstagångsväljare i Europaparlamentsval 2004–2018. Procent (%) av de röstberättigade

Andelen förstagångsväljare avser andelen sedan föregående Europaparlamentsval. Andelen baseras på röstberättigade svenska medborgare folkbokförda i Sverige.

Eftersom mandatperioden är ett år längre på EU-nivå jämfört med nationell nivå är andelen förstagångsväljare högre i Europaparlamentsval än i våra nationella val. I höstens riksdagsval utgjorde andelen förstagångsväljare 5,2 procent av de röstberättigade. Antalet unga väljare som inte hade möjlighet att rösta i höstens val och som därmed får rösta för första gången i detta val är 70 000, motsvarande 1,0 procent av de röstberättigade.

Högst andel förstagångsväljare är det i Salem, oavsett om det gäller från föregående Europaparlamentsval, eller sedan höstens val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige. Lägst andel förstagångsväljare hittar vi i Ragunda sedan Europaparlamentsvalet 2014 och i Oxelösund sedan höstens allmänna val.

Kommuner med högst och lägst andel förstagångsväljare sedan 2014 års Europaparlamentsval i procent (%)
HögstAndel (%)LägstAndel (%)
Salem 8,7 Ragunda 4,5
Danderyd 8,7 Överkalix 4,5
Lund 8,5 Solna 4,6
Botkyrka 8,4 Arjeplog 4,7
Tyresö 8,3 Malå 4,7

Kommuner med högst och lägst andel förstagångsväljare sedan 2018 års allmänna val i procent (%)
HögstAndel (%)LägstAndel (%)
Salem 1,5 Oxelösund 0,6
Danderyd 1,4 Karlsborg 0,6
Knivsta 1,4 Solna 0,6
Tyresö 1,4 Smedjebacken 0,6
Vaxholm 1,3 Sundbyberg 0,7

Utöver svenska medborgare folkbokförda i Sverige får även svenska medborgare folkbokförda utomlands rösta i europaparlamentsvalet, liksom medborgare i ett annat EU-land som är folkbokförda i Sverige och anmäler att de avser rösta i det svenska europaparlamentsvalet. Någon prognos görs inte för dessa grupper, men i 2014 års europaparlamentsval var 156 000 utlandssvenskar röstberättigade och 49 000 utländska medborgare i annat EU-land som var folkbokförda i Sverige hade anmält att de skulle rösta i Sverige.

Definitioner och förklaringar

Statistiken bygger på SCB:s befolkningsframskrivningar. Prognosen tar inte till medborgarskapsbyten som sker efter sista juni 2018 fram till valdagen. Vidare är prognosen en framskrivning av antalet svenska medborgare 18 år och äldre folkbokförda i Sverige på valdagen. Det skiljer sig från röstlängden som tas fram en månad före valdagen och därmed även inbegriper människor som emigrerar och avlider månaden före valdagen. Sammantaget gör det att SCB:s prognos underskattar antalet svenska medborgare folkbokförda i Sverige som får rösta i Europaparlamentsvalet något.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
fax 08-506 947 72

Förfrågningar

Jonas Olofsson

Telefon
010-479 47 18
E-post
jonas.olofsson@scb.se