Till innehåll på sidan

Svenska europaval

Omslag

Svenska europaval är den tionde rapporten i SCB:s rapportserie Demokratistatistik. Sedan 1956 har SCB, i samarbete med Göteborgs universitet, genomfört väljarundersökningar i samband med svenska folkomröstningar och val till riksdag och Europaparlament. Denna rapport sammanfattar de viktigaste resultaten som kommit fram i samband med valen till Europaparlamentet 1995, 1999, 2004 och 2009.

Rapporten har skrivits av Henrik Oscarsson och Sören Holmberg vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
PDF:
Hela publikationen (6780kb)
Serie:
ME09 - Demokratistatistik
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2011-me09br1101_pdf
ISBN:
978-91-618-1543-2
ISSN:
1654-5656 (Online); 1652-6945 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2011-05-17
Förfrågningar:

Jonas Olofsson

010-479 47 18

jonas.olofsson@scb.se