Till innehåll på sidan

Väljare om skäl för sitt partival vid Europaparlamentsvalet 1995–2014. Procent

 Parti
SkälVSCFPMKDMPSDFIPPJLSamtliga
partiröstande
Partiernas politik I EU-frågor
                       
1995
91 76 83 77 84 75 87 - - - - 83
1999
88 74 62 74 84 72 88 - - - - 79
2004
78 68 69 66 71 60 80 - - - 82 73
2009
75 71 72 81 77 72 86 - - 59 79 74
2014*
89 82 89 88 89 80 90 85 81 81 - 86
Partiernas insatser i svensk politik
                       
1995
60 78 65 56 79 78 45 - - - - 66
1999
72 84 49 42 77 77 51 - - - - 66
2004
58 70 67 69 76 63 55 - - - 33 63
2009
60 79 64 67 91 77 69 - - 49 15 71
2014*
84 86 69 67 89 66 74 93 75 51 - 79
Kandidaterna på valsedlarna
                       
1995
27 42 60 31 34 67 37 - - - - 39
1999
45 47 55 87 36 62 41 - - - - 52
2004
70 37 64 49 40 83 24 - - - 41 47
2009
33 47 61 76 38 73 45 - - 10 33 47
2014*
52 71 55 82 70 89 62 39 62 41 - 47
Brukar alltid rösta på partiet **
                       
1995
15 55 35 37 40 21 4 - - - - 32
1999
8 54 40 15,0 39 8 8 - - - - 28
2004
32 64 51 30 50 33 11 - - - 3 38
2009
35 51 31 16 40 22 13 - - 4 6 30
2014*
35 59 21 20 49 21 16 30 5 8 - 30

* 2014 byttes insamlingsmetod till enkätundersökning från att tidigare i huvudsak ha varit besöksintervjuer. Därför bör jämförelser med tidigare år göras med viss försiktighet.
** Mellan 1995-2009 angavs skälet som "Gammal vana/lojalitet med mitt parti"

Kommentarer

Frågan löd ”Hur viktiga var följande skäl för ditt val av parti i årets Europaparlamentsval?” Frågan omfattade fyra svarsalternativ: ”ett av de absolut viktigaste skälen”, ”ganska viktigt skäl”, ”inte särskilt viktigt skäl” och ”inte alls viktigt skäl”.

Resultaten i tabellen visar andelen svarspersoner som angav något av de två förstnämnda alternativen. Samtliga partiröstande ingår i procentbasen.

Antalet svarspersoner 2014 är för V cirka 82, S 303, C 96, FP 139, M 139, KD 71, MP 256, SD 7, FI 79, PP 27.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?