Till innehåll på sidan

Fakta om undersökningen om den lokala demokratin i kommuner och landsting

Statistiska centralbyrån (SCB) har genomfört Undersökningen om den lokala demokratin i kommuner och landsting sedan år 2003.

År 2003 genomfördes den på uppdrag av regeringen medan sedan 2008 års undersökning genomförs den inom ramen för SCB:s anslag till demokratistatistik.

Syftet med undersökningen är att producera statistik över den lokala demokratins utveckling och funktionssätt i kommuner och landsting. Statistiken ska ge en beskrivning av kommuner och landsting avseende organisation, intern kontroll och revision, samarbetsformer, brukarrelationer, information och service samt medborgarrelationer.

Undersökningens upplägg och genomförande

Inför 2012 års undersökning kontaktade SCB samtliga kommuner och landsting med information om den kommande undersökningen samt med en förfrågan om att få en kontaktperson vid kommunen/landstinget för undersökningen. Undersökningen genomfördes därefter med hjälp av en elektronisk enkät med inbyggda logiska kontroller.

254 kommuner och 17 landsting besvarade enkäten.

Redovisning av resultat

Resultaten publiceras som tabeller i Statistikdatabasen.