Till innehåll på sidan

Leveranser av biodrivmedel 2017, kvartalsvis

Tabellen visar leveranser av biodrivmedel i m3

 1:a
kvartalet
2:a
kvartalet
Första
halvåret
3:e
kvartalet
4:e
kvartalet
Andra
halvåret
Totalt
Dieselbränsle
innehållande
biodiesel[1]
1 172 940 1 242 731 2 415 671 1 251 828 1 282 802 2 534 630 4 950 301
FAME
låginblandning
61 861 65 727 127 588 65 502 66 937 132 439 260 027
HVO
låginblandning
209 581 213 331 422 912 226 100 227 881 453 981 876 893
FAME
höginblandning
18 259 19 566 37 825 14 144 18 851 32 995 70 820
HVO
höginblandning
109 804 134 644 244 448 142 535 177 904 320 439 564 887
Motorbensin
innehållande
biokomponenter[2]
678 163 807 059 1 485 222 839 823 715 529 1 555 352 3 040 574
Etanol
låginblandning[2]
34 959 43 239 78 198 40 964 37 444 78 408 156 606
Etanol
höginblandning
9 821 14 379 24 199 13 527 11 036 24 563 48 762

1) Med biodiesel avses FAME (fettsyrametylestrar) och HVO (hydrogenated vegetable oil)

2) Med biokomponenter avses etanol och ETBE (Etyltert butyl ether)

r) Reviderat värde

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-02-16

Har du frågor om statistiken?

E-post
en0107@scb.se