Till innehåll på sidan

Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik

Nästa publicering: 2018-04-18

Statistiken visar tillförsel, förädling och leveranser till slutkonsument av olika oljeprodukter, förnyelsebara och fossila bränslen samt naturgas. Leveranser av petroleumprodukter fördelad på förbrukarkategori. Från redovisningen för januari 2011 redovisas fordonsgas på Leveranser av fordonsgas.

För den här statistiken ansvarar:
Energimyndigheten

Energimyndigheten logotyp

Från 2018 har blanketten för insamling ändrats och sammanställs här i nya tabeller. Vissa nya uppgifter samlas också in och vissa uppgifter är borttagna.

Statistiken visar tillförsel, förädling och leveranser till slutkonsument av olika oljeprodukter, förnyelsebara och fossila bränslen samt naturgas samt leveranser av petroleumprodukter och drivmedel till vissa sektorer. Från redovisningen för januari 2011 redovisas fordonsgas på Leveranser av fordonsgas.

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Frida Hagström

Telefon
010-479 67 52
E-post
frida.hagstrom@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/en0107