Till innehåll på sidan

Elproduktion efter produktionsslag månadsvis

Månatlig elproduktion fördelat på produktionsslag i GWh, preliminära uppgifter

  Månadsvärde Tolvmånadersperiod
  sep 19 sep 20 Föränd-
ring %
okt 2018–
sep 2019
okt 2019–
sep 2020
Föränd-
ring %
Total elproduktion netto 11 357 11 039 ‑2,8 162 803 161 558 ‑0,8
Konventionell värmekraft, netto, icke-förnybart [1] 124 133 7,6 3 212 1 856 ‑42,2
Konventionell värmekraft, netto, förnybart [2] 761 747 ‑1,8 12 803 11 517 ‑10,0
Vindkraft 1 657 2 369 43,0 19 592 25 807 31,7
Vattenkraft (inkl, pumpkraft), netto 4 464 4 641 4,0 62 065 70 348 13,3
Kärnkraft (kondens), netto 4 351 3 149 ‑27,6 65 132 52 031 ‑20,1

1) Naturgas, kol, olja, torv, icke-förnybart avfall samt övriga mindre vanliga icke-förnybara bränslen.

2) Fasta biobränslen, biogas, förnybart avfall samt övriga mindre vanliga förnybara bränslen.

Kommentarer

Elproduktionen gällande vattenkraft har reviderats avseende mars 2020. Revideringen innebär att posterna för Elförluster och Bostäder och service har ändrats. Kontakta oss gärna för mer information.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-11-09

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se