Till innehåll på sidan

Elproduktion efter produktionsslag månadsvis

Månatlig elproduktion fördelat på produktionsslag i GWh, preliminära uppgifter

  Månadsvärde Tolvmånadersperiod
  mar 20 mar 21 Föränd-
ring %
apr 2020–
mar 2021
apr 2021–
mar 2022
Föränd-
ring %
Total elproduktion netto 15 838 16 125 1,8 158 386 166 589 5,2
Konventionell värmekraft, netto, icke-förnybart [1] 195 195 0,0 2 157 2 251 4,4
Konventionell värmekraft, netto, förnybart [2] 1 345 1 474 9,6 11 487 13 238 15,2
Vindkraft 3 013 3 319 10,2 25 101 31 497 25,5
Vattenkraft (inkl, pumpkraft), netto 6 176 5 833 ‑5,6 72 539 67 557 ‑6,9
Solkraftkraft (nätansluten) [3] 82 196 139,0 833 1 294 55,3
Kärnkraft (kondens), netto 5 027 5 108 1,6 46 269 50 752 9,7

1) Icke-förnybara bränslen: Kol, naturgas, olja, torv, icke-förnybart avfall samt övriga mindre vanliga icke-förnybara bränslen
2) Förnybara bränslen: Fasta biobränslen, biogas, förnybart avfall och övriga mindre vanliga förnybara bränslen
3) Nätansluten solkraft inkluderar uppmätt el inmatad på elnätet och uppskattad självkonsumtion av anläggningsägaren, exkluderar icke-nätansluten solkraft

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-11

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se