Till innehåll på sidan

Nätanslutna solcellsanläggningar

Sveriges officiella statistik

Statistiken visar nätanslutna solcellsanläggningar i elnätet fördelat på förbrukargrupper.

Från och med 2019 publiceras statistiken i Energimyndighetens databas:

Nätanslutna solcellsanläggningar

För den här statistiken ansvarar:
Energimyndigheten

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Jeffrey Berard

Telefon
016-544 21 17
E-post
jeffrey.berard@energimyndigheten.se

Susanne Enmalm

Telefon
010-479 69 63
E-post
susanne.enmalm@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/en0123