Till innehåll på sidan

Oförädlat trädbränsle

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-12-01

Statistiken visar produktion, import och export sönderdelade oförädlade trädbränslen.

Statistiken publiceras hos Energimyndigheten:

Produktion, import och export av oförädlade trädbränslen

För den här statistiken ansvarar:
Energimyndigheten

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Energimyndigheten

Adress
Box 310, 631 04 Eskilstuna

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/en0122